Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU på Feminismefestival

Under helgen 7-8 november deltog RKU i Röd Ungdom i Norges Feminismefestival.

Feminsimefestival
Femismefestival

Alla kvinnor i hela världen äger tillsammans 1 procent av all världens egendom. Många unga kvinnor och tjejer lider idag av olika ätstörningar. Att vi lever i ett patriarkat är inte svårt att se. Det är då väldigt härligt att se att Röd Ungdoms Feminismefestival var så välbesökt.

Med 300 deltagare från hela Norge, hölls det många intressanta diskussioner, bland annat efter en paneldebatt om boken Glitterfitter som enligt redaktören för boken ska vara en bok om »00-talets feminism». Det var också föredrag om exempelvis 6 timmars arbetsdag, om mäns våld mot kvinnor och om kvinnokamp-klasskamp. Tillsammans utgjorde det det ett mycket brett och genomtänkt program.

Vi tackar Röd Ungdom och önskar dem lycka till med sitt feministiska arbete, som bland annat fokuseras på retuschering av modebilder och konsekvenserna av detta.

Cornelia Wahlgren
RKU:s kvinno- och jämställdhetsutskott

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion