Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Välbesökt krismöte i Lund

Över femtio personer samlades för att lyssna på Kommunistiska Partiet och RKU i lördags. Talare var Bertil Kilner, lärare i ekonomi och Dennis Andersson, byggnadsarbetare. Tillsammans gav de en levande bild av orsakerna till kapitalismens kris och kommunisternas alternativ.

Bertil Kilner talar
Bertil Kilner talar

Mötet i Lund var en del i kommunisternas landsomfattande möteskampanj om krisen. I Skåne har dessa möten varit välbesökta, i Helsingborg, Trelleborg, Kristianstad, Malmö och nu i Lund har de som varit intresserade erbjudits ett alternativ till dagens råkapitalistiska utsugning och utslagning. Det var länge sedan det var ett sådant sug efter socialism i söder!

Men dessa möten är bara början. Ett nyframtaget flygblad mot privatisering och nedskärningar i vården ska under vintern användas i södra distriktet för att nå de som arbetar på sjukhusen.

I övrigt var stämningen god, frågorna till föredragshållarna många och både Proletären och Rebell såldes. En insamling på plats gav ett bra ekonomiskt stöd till fortsatt kommunistisk offensiv.

Kommunistiska Partiet och RKU i Lund

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion