Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Dumstrutar och kommunpampar

Krisens Sverige: arbetslöshet, företagsnedläggning, nedskärningar. Och glada hattar. För i Laholm har kommunpolitikerna köpt in roliga hattar för 18 000 kr för att »hitta nya infallsvinklar på problem».

Hattar i Laholm
Hattar i Laholm

Sextio fiskehattar för den nätta summan av 300 kr styck som representerar olika sätt att tänka. Den svarta representerar att man ser risker, den gröna göra att man blir fantasirik och kreativ, och så vidare.

Detta visar tydligt hur långt från vanligt folk politikerna är. Hur man ena dagen kan prata om framtida visioner och andra dagen göra nedskärningar. Hur man kan köpa tankehattar för 18 000 kr samtidigt som det sker besparingar inom skola, vård och omsorg.

Men kanske glömde de att testa den vita hatten, som representerar fakta och logik, innan köpet.

William Frejd

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion