Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Bekämpa rasismen!

Affisch: Bekämpa rasismen
Affisch: Bekämpa rasismen

Opinionsmätningarna visar att Sverigedemokraterna går framåt. Samtidigt för högerregeringen en politik som är allt hårdare mot flyktingar och invandrare. I krisens Sverige genomförs nedskärningar som ökar segregationen. RKU anser att vi inte ska låta splittra oss utan stå tillsammans mot överklassen. Därför lanserar vi nu en ny affisch och ett nytt flygblad för att sprida vår syn.

Flygblad och affisch går att beställa från RKU. Kontakta förbundscentralen. Flygbladstexten publiceras i sin helhet nedan.

Bekämpa rasismen!

Högerpolitiken och nedskärningarna ökar klyftorna mellan fattiga och rika och skapar motsättningar. Motsättningar mellan arbetslösa och de som har jobb, mellan svenskar och invandrare; helt enkelt mellan oss som har allt att tjäna på att hålla ihop.

Samtidigt blir det svårare och svårare för flyktingar att få en fristad i Sverige. Trots att Sverige deltar i USA:s krig i Afghanistan med trupper och exporterar vapen som används i Irak, är det sällan flyktingar från dessa länder får stanna i Sverige. Även om människor är hotade till livet i sina hemländer avvisas de.

Flygblad: Bekämpa rasismen
Läs flygbladet som pdf (111 kb)

Nedskärningarna ger förutsättningar för Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga krafter att föra fram sina enkla lösningar. SD försöker framställa det som att det är invandrarna, och framförallt muslimerna, som är hotet mot välfärden. Men det stämmer inte. De som hotar vår välfärd är de politiker som skär ner och förstör det som arbetarklassen vunnit i kamp. Det är inte några muslimer som lägger ner fabriker i Sverige och flyttar produktionen till låglöneländer – det är svenska direktörer och kapitalister.

RKU kämpar mot rasismen och diskrimineringen som finns i samhället samtidigt som vi kämpar mot dess grund – högerpolitiken.

- Kamp mot högerpolitik och rasism!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion