Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Kampanjavslutning i Karlstad

Appellmöte i Karlstad
Appellmöte i Karlstad

I Karlstad avslutades höstens kampanjarbete den 5 december med att RKU arrangerade ett torgmöte och sedan ett offentligt möte. Till att börja med höll ett tiotal RKUare appellmöte vid Soltorget i Karlstad där man förde fram kommunisternas syn på krisen, dess följder för arbetarklassen och hur man kan göra för att bekämpa den.

Hundratals flygblad delades ut, tidningar såldes i form av Rebell samt Proletären med understöd av kamrater från Arvika. Appeller hölls utav Mikael Kruse från RKU, som tog upp krisens symptom och uppmärksammade lokala exempel såväl som internationella frågor. Flera åhörare stannade upp för att lyssna och ta ett flygblad eller inhandla en tidning och trots regnet kunde torgmötet ses som lyckat.

Kampanjbanderoll
Kampanjbanderoll

Efteråt arrangerades ett offentligt möte där 20-talet åhörare fick lyssna på kommunisternas syn på krisen. Först hölls en inledning av Jon Sköld från RKU som redogjorde för krisens bakgrund och dess naturliga plats i det kapitalistiska produktionssättet, samt hur den drabbar arbetarklassens unga, vilket sedan följdes upp med diskussioner bland åhörarna. RKU bjöd fika, tillhandahöll bokbord med material och dagen avslutades med filmvisning.

Kampanjavslutningen i Karlstad ses som lyckad!

RKU-Karlstad

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion