Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Protest mot Obamas fredspris

Några RKU-are besökte Oslo torsdagen den 10 december för att delta i demonstrationen mot att Barack Obama fick Nobels Fredpris.

Röd Ungdoms sektion i demonstrationen
Röd Ungdoms sektion i demonstrationen

Den 10 december delades Nobels fredspris ut till krigsherren Barack Obama, i Oslo. Obama som satsar hårt på bland annat sin krigföring i Afghanistan kan ifrågasättas som vinnare av ett fredspris.

Samtidigt genomfördes en demonstration i Oslo för att påvisa hur fel Obama är som fredsprisvinnare. Parollerna i demonstrationståget var: Change: Stop the War in Afghanistan!, Yes We Can: Control Arms Trade, Hope: No Nukes!, A New Dawn: Stop the Israeli Settlements!

RKU-banderoll i demonstrationen
RKU-banderoll i demonstrationen

Innan tåget började talade bland andra Cindy Sheehan (amerikansk fredsaktivist) och Alyn Ware (vinnare av detta årets alternativa fredspris) Tåget gick förbi Stortinget innan det avslutades framför Grand hotell, där Obama bodde. Och nog kunde han känna stämningen när ropen skallade om USA och dess blodiga krig.

Själva demonstrationen lockade mycket folk. Ett tusental deltagare krävde ett slut på krigen i Afghanistan och Irak. I tåget deltog RKU:are från Karlstad och Göteborg efter att ha blivit inbjudna av Röd Ungdom i Norge.

Cornelia Wahlgren

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion