Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Lyckad kampanjavslutning i Göteborg

Lördagen den 5:e december avslutades kampanjen mot krisen i Göteborg genom ett appellmöte i Brunnsparken. Dryga tiotalet kamrater delade ut flygblad samt sålde Rebell och Elena Orrlöv höll ett uppskattat tal. På kvällen samlades uppemot 50 kamrater, såväl medlemmar som sympatisörer, i RKU-Göteborgs lokal för att under lättsammare former avsluta kampanjen. Tvåmannabandet »Pop säljer» spelade slagkraftig politisk pop till publikens förnöjsamhet och man kunde nästan ta på den tavernastämning som rådde i lokalen.

En utmärkt avslutning på en lyckad kampanj där stadens fyra RKU-klubbar arbetat hårt med flertalet bokbord och appellmöten, ännu fler flygbladsutdelningar, Rebellförsäljningar och affischeringar samt ett offentligt möte om krisen. RKU-Göteborgs styrelse vill slutligen tacka alla medlemmar för en väl utförd kampanj. Dessutom vill vi särskilt tacka alla de sympatisörer och intresserade som sökt sig till oss under hösten och hjälpt till såväl vid basarbete som vid appellmöten. Detta tillsammans med den pågående studiecirkeln bådar gott för framtiden!

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion