Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

2009 i bilder

2009 har för RKU varit ett aktivt år. Vi har bedrivit ett solidaritetsarbete med Palestina, vi har samlats till kongress, genomfört 1 maj-demonstrationer och kampanjat mot krisen och hur den drabbar unga.

Samtidigt har vi fortsatt vårt regelbundna arbete med att sprida våra åsikter, genom att dela flygblad, affischera, sälja vår tidning Rebell, ha appellmöten med mera.

Nedan publicerar vi bilder från ett litet urval av de aktiviteter vi har gjort detta år.

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Demonstration för Palestina
Demonstration för Palestina
Torgmöte i Malmö
Torgmöte i Malmö
Arbetarkonferens
Arbetarkonferens
Bokbord i Kristianstad
Bokbord i Kristianstad
RKU:s och Röd Ungdoms Nepalbrigad
RKU:s och Röd Ungdoms Nepalbrigad
Internationella kvinnodagen, Göteborg
Internationella kvinnodagen, Göteborg
Demonstration mot EU i Göteborg
Demonstration mot EU i Göteborg
Förberedelser inför Röd Front i Stockholm
Förberedelser inför Röd Front i Stockholm
Fredsloppet i Göteborg
Fredsloppet i Göteborg
Demonstration mot ockupationen av Irak i Stockholm
Demonstration mot ockupationen av Irak i Stockholm
Samling på RKU:s nionde kongress
Samling på RKU:s nionde kongress i maj
RKU och Kommunistiska Partiets kvinnokonferens
RKU och Kommunistiska Partiets kvinnokonferens
Manifestation mot nazistvåldet i Uppsala
Manifestation mot nazistvåldet i Uppsala
Demonstration mot Israels anfall på Gaza i Göteborg
Demonstration mot Israels anfall på Gaza i Göteborg
Demonstration mot Israels anfall på Gaza i Stockholm
Demonstration mot Israels anfall på Gaza i Stockholm
Insamling till Gazas barn
Insamling till Gazas barn
Rebellförsäljning i Uppsala
Rebellförsäljning i Uppsala
Rebellförsäljning i Lund
Rebellförsäljning i Lund
1 maj-firande i Karlstad
1 maj-firande i Karlstad
Röd Front i Malmö
Röd Front i Malmö
Stoppa matchen-demonstration i Malmö
Stoppa matchen-demonstration i Malmö
Torgmöte i Örebro
Torgmöte i Örebro
Demonstration vid klimattoppmötet i Köpenhamn
Demonstration vid klimattoppmötet i Köpenhamn

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion