Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Ungdomsmöte i Gottsunda leder till program för förändring

Fredag 4 december hölls ett politiskt möte med ungdomar i Uppsalastadsdelen Gottsunda. RKU-Uppsala, som under hösten har inriktat sin verksamhet på just Gottsunda, bjöd in ungdomar från stadsdelen för att höra vad de själva anser är bra där och vad som behöver förändras.

Inför fredagskvällen hade RKU affischerat och delat ut flygblad, samt haft kontakt med Gottsundaföreningen Drömgatan. Drömgatan är grundad av ungdomar som vill motivera andra ungdomar, hjälpa dem att utvecklas och hitta sysselsättning.

Resultatet blev mycket lyckat. Tillsammans med RKU Uppsala och de representanter från Vänsterjuristerna i Stockholm som var med på »Bryt isen mot polisen», som hölls i Gottsunda tidigare under hösten, deltog 15 unga Gottsundabor i diskussionerna.

När det samtalades om vad som är bra i Gottsunda nämndes bland annat fritidsgården, de goda sportmöjligheterna, musiken och att det är ett levande område där man känner gemenskap. Mindre bra tyckte deltagarna var den dåliga dialogen och kontakten med vuxna, polisen, politikerna och media. De känner sig inte hörda och kommunen prioriterar till exempel nattvandrare framför kvällsaktiviteter för ungdomar.

Mötet avslutades med att ett program för förändring formulerades, GottsundaChange. Programmet innehöll följande punkter:
- Bättre dialog mellan ungdomar och vuxna
- Fler jobb
- Stora lokaler
- Mer resurser till Gottsunda
- Bättre skola
- Resurser för att kunna använda idrottsplanerna
- Samla in vittnesskildringar av polistrakasserier
- Egen media
- Demonstration mot polisvåld och segregation
- Helg- och kvällsaktiviteter
 
Efter mötet visades den franska filmen La Haine (Medan vi faller). Filmen handlar om ungdomar i en Parisförort och är delvis inspirerad av händelser i Paris 1993, då en 17-åring blev skjuten till döds under ett polisförhör.

SOFIA KLOCKARS

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion