Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Uttalande från RKU:

RKU stödjer Mana

Kulturrådets hot om att frysa inne delar av tidskriften Manas bidrag är ännu ett tecken på den inskränkning av det demokratiska rummet som håller på att ske i Sverige. Genom att likställa Manas Israelkritik med antisemitism försöker högern sätta politiska gränser för vad som ska vara okej att tycka i Sverige. Kritiserar man Israel kallas man antisemit och kritiserar man kapitalismen kallas man antidemokrat.

Vi i RKU vet hur det är att förlora pengar på grund av politiska åsikter. 2004 förlorade RKU hela sitt statsbidrag från Ungdomsstyrelsen, med hänvisning till att vi inte skulle vara demokrater. Detta trots att RKU alltid har stått upp för de demokratiska fri- och rättigheter som vi har i Sverige.

Frågan om vilka som får bidragspengar i Sverige är i allra högsta grad en politisk fråga. Om högern inte möter något motstånd kommer de att inskränka den ena obekväma åsikten efter den andra. Därför är det viktigt att alla som kallar sig demokrater försvarar Manas rätt till fortsatt kulturstöd.

Vi i RKU håller inte med om allt som Mana tycker, men vi försvara deras rätt att fritt uttrycka sina åsikter, utan att behöva vara rädda för politisk censur.

Redan när RKU förlorade sitt statsbidrag så sa vi att vi var säkra på att RKU inte skulle vara de enda att utsättas för högerns politiska censur. Tyvärr fick vi rätt och om högern inte stoppas kommer vi att få rätt igen och igen. Det är dags för alla demokrater att bekänna färg och ta kamp mot högerns attack på demokratin.

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion