Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Uttalande från RKU:

RKU stödjer de kämpande eleverna på Bäckängsgymnasiet!

Sedan en tid tillbaka pågår en strid på Bäckängsgymnasiet i Borås. Kravet från eleverna på skolan är mycket enkelt: Inga omdömen i ordning och uppförande! Bakgrunden är att utbildningsnämnden med folkpartisten Anna Svalander i spetsen har beslutat att införa omdömen i ordning redan nu i höst.

RKU håller helt med de protesterande eleverna. Ordningsbetyg är totalt godtyckliga och orättvisa. Hur ska elever kunna tänka kritiskt och ifrågasätta lärarna om allt de säger och gör ska betygsättas. Dessutom är de helt verkningslösa. De problem som finns i den svenska skolan löser man inte med ordningsomdömen, utan med fler lärare och mer resurser.

Bäckängseleverna har gjort helt rätt. Deras organisation Förenade klasskamrater kallade Anna Svalander till ett möte på skolan, de argumenterade för sin sak, och räckte över protestlistor där över 800 elever skrivit under. Trots de massiva protesterna mot beslutet vägrar Svalander att lyssna. Men Förenade klasskamrater och Bäckängseleverna har inte gett upp. Nya protester planeras. I sitt målmedvetna arbete och i sin organiserade kamp mot försämringar på skolan är Bäckängseleverna ett föredöme för alla andra elever på Sveriges skolor. RKU stödjer helt och fullt denna kamp och hoppas att den snart ska sprida sig till fler skolor.

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion