Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

USA använder kemiska vapen i Irak

Den störste terroristen på vår planet är George W Bush. Statsterrorismen mot Iraks folk är fruktansvärd. Den är väl dokumenterad med bilder på torterade och sexuellt förnedrade fångar. Över 30 000 irakiska fångar hålls av USA utan rättegång. De torteras systematiskt av USA-koalitionens soldater eller av de irakier som av USA utbildats till poliser och militärer.

Idag erkänner USAs försvarshögkvarter Pentagon att de använt vit fosfor mot befolkningen i Fallujah under attackerna i april och november 2004. Först förnekade USA att man använt fosfor i Fallujah, men när italiensk TV häromdagen visade en dokumentär som tydligt bevisade saken, ändrade USA sig. Men, hävdar USA, fosfor är inte ett kemiskt vapen och USA bryter därför inte mot FN:s konvention som förbjuder användandet av kemiska vapen i krig. Detta är lögn. En lögn till alla andra lögner som USA använt för att bomba ett folk som inte gjort USA någonting. Ytterligare en lögn för att USA ska lägga beslag på Iraks olja.

När fosfor kommer i kontakt med människor är döden oundviklig. Man kan inte skydda sig på något sätt, för partiklarna tränger rakt igenom kläder och annat skydd. Ämnet antänds vid 30 grader celsius, det vill säga när partiklarna kommer i kontakt med huden eller inandas. Ämnet bränner rakt igenom all vävnad rakt in till benet och kan inte släckas med vatten. George W Bush, som så gärna berättar för andra stater om hur de ska uppföra sig, bryter själv mot FN:s konvention om förbudet mot kemiska vapen.

Vår svenska regering är en lydig hund i knät på krigsförbrytarna i Washington och London. Inte med ett ord fördömer Sveriges socialdemokratiska regering USA-koalitionens krigsbrott. Och vad säger de »demokratiska» ledarskribenterna på våra liberala tidningar? Kommer de att protestera, eller gäller demokratin och de mänskliga rättigheterna bara oss i den »civiliserade» delen av världen?

Nils Littorin

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion