Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Tjeckiska ungkommunister förbjuds?

I samband med tjeckiska kommunistpartiets parlamentariska framgångar höjs allt intensivare röster bland högerkrafterna i Tjeckien att förbjuda kommunistpartiet och dess ungdomsförbund. I valet till Europaparlamentet fick kommunistpartiet över 20 procent av rösterna och partiet innehar ett antal borgmästarplatser i tjeckiska industristäder.

Den tjeckiska reaktionen trodde sig en gång för alla ha sopat bort kommunismen i samband med omvälvningarna 1989. Ett antal borgerliga och tjeckiska miljöpartipolitiker har ett flertal gånger under senare år i medierna sagt att de ångrar att de inte förbjöd KSCM (kommunistpartiet) omedelbart efter 1989.

I valen i början av 1990-talet samlade kommunisterna 10 procent av rösterna, och de borgerliga krafterna trodde att partiet skulle försvinna från den politiska arenan. Men under 1990- och början av 2000-talet har partiet växt röstmässigt och fick i senaste valet till Europaparlamentet över 20 procent av rösterna. Ett faktum som lett till ökade krav från den tjeckiska reaktionen att förbjuda partiet. Partiet har fått många röster tack vare den sociala kritik som riktats mot råkapitalismen i Tjeckien.

Ungdomsförbund hotas
Denna gång riktas attacken från högern mot Kommunistiska Ungdomsunionen (KSM), men måltavlan är kommunistpartiet.

Det tjeckiska inrikesministeriet har sänt en varning till ungdomsförbundet, att dess verksamhet är inne på de politiska partiernas område och att det därför bör uteslutas och förbjudas som tillåten civil organisation.

KSM säger i ett uttalande att ungdomsförbundet i sin verksamhet inte skiljer sig från de andra politiska ungdomsförbunden och att attacken är politiskt motiverad.

Det handlar om en attack mot föreningsfriheten. Det tjeckiska inrikesministeriet kräver att KSM skall ge upp sin politiska plattform, sin kommunistiska identitet och sin teoretiska grundval som bygger på Marx, Engels och Lenins läror, alltså att ta avstånd från marxismen i dess helhet.

På dessa grunder hotar tjeckiska inrikesministeriet att förbjuda KSM från den 31 december. Ifall så sker är det ett prejudikat gentemot alla politiska krafter i Tjecken som inte sjunger kapitalismens och Natos lov.

Men det tjeckiska inrikesministeriet vill med denna attack också rikta angreppet mot det parlamentariskt stora KSCM. Förbudskravet utgör kulmen på en ihållande anti-kommunistisk kampanj som ökat under innevarande år.

Lagförslag om förbud
I de tjeckiska parlamenten har det rests krav på att förbjuda kommunismen i Tjecken. Två tjeckiska politiker har tidigare lämnat in en motion under namnet »Låt oss förbjuda kommunismen» som skall kriminalisera kommunistiska idéer, rörelser och ordet »kommunist».

Lagförslaget, som redan gått igenom i senaten, jämför demagogiskt kommunismen med fascismen. Motionen har nu gått vidare till andra kammaren för att behandlas.

I denna anti-kommunistiska kampanj har ett antal välbetalda så kallade NGO:s mobiliserats. En av dessa driver en kraftig anti-kommunistisk kampanj i de tjeckiska skolorna. Nyligen godtog det tjeckiska underhuset en lag som demagogiskt jämför kommunism med nazism. De som förnekar »kommunismens brott» skall dömas till fängelse. De som inte ställer upp på den borgerliga historieskrivningen skall tystas.

Den tjeckiska kampanjen har vissa gemensamma drag med de anti-kommunistiska kampanjer som riktas gentemot de svenska skolorna genom »Forum för levande historia».

Antikommunismen här i vårt land följs sedan upp genom borgerliga och i synnerhet folkpartistiska krav på kommuner att inte hyra ut lokaler till Kommunistiska Partiet, RKU och Svensk-Kubanska Föreningen.

I Skåne krävde två folkpartistiska riksdagsledamöter att Lunds kommuns bidrag till Skåne Socialt Forum skulle dras in för att arrangörerna hade tillåtit Proletärens Patrik Paulov att tala väl »om en folkförtryckare som Hugo Chávez». Antikommunism och attacker på demokratiska rättigheter går hand i hand i såväl Tjecken som Sverige.

Genom anti-kommunism i EU-länderna skall allmänheten prepareras till större fientlighet inte bara mot socialism, kommunism och därmed social rättvisa, utan även mot alla självständighetssträvanden i tredje världens länder.

Det tjeckiska ungdomsförbundet poängterar i ett uttalande att förbudshotet mot KSM är en attack mot hela den kommunistiska rörelsen i Tjeckien, i synnerhet kommunistpartiet, KSCM, som statsmakterna hitintills inte vågat angripa direkt men nu gör indirekt genom att attackera ungdomsförbundet.

Önskan om stöd
Sambandet mellan kommunistpartiet, KSCM, vilket är ett av de starkaste partierna i det tjeckiska parlamentet, och ett av de starkaste kommunistiska partierna i Europa, och kommunistiska ungdomsförbundet har bevisats genom närvaron av ordföranden för KSCM på den nyligen avhållna sjunde kongressen för KSM, där han önskade att KSM:s idéer får ökat stöd bland ungdomen och att »folk som varit med i ungdomsförbundet söker sig till KSCM och ger nytt blod till partiet», konstaterar KSM i en uppmaning till alla progressiva i Europa att protestera mot de anti-kommunistiska förbudskraven i Tjecken.

Erik Anderson

Tidigare publicerad i Proletären

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion