Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Upprop mot terrorlagarna

Femtio kulturpersonligheter och debattörer genomförde måndagen den 12/12 en aktion mot USA:s och EU:s rättsvidriga terrorlagsstifting. På ett möte i Folkets Hus i Rinkeby talade somaliesvensken Ahmed Yusuf, vars tillgångar fryst av USA, och för detta fick han betalt med 1000 kr från var och en av de femtio undertecknarna.

Detta är en protest mot USA:s bestämmelser om att Yusuf inte får uppbära någon lön, och ställer frågan på sin spets. Vad kommer svenska myndigheter att göra? Kommer man att agera för de grundlagsfästa fri- och rättigheter, eller för USA:s diktat?

Initiativet till uppropet är utmärkt, och de femtio ska ha heder för det, och med all säkerhet kommer deras exempel följas av fler, och fler protester mot nedmonteringen av rättsäkerheten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion