Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Venezuela utvisar Israels ambassadör

I protest mot Israels terror mot Gaza har Venezuela beslutat att visa ut Israels ambassadör ur landet.

»Det är en förintelse som pågår just nu i Gaza» sa Venezuelas president Hugo Chávez som en förklaring till sitt agerande i en tv-kommentar, och fortsatte: »Israels president borde föras inför internationell domstol tillsammans med USA:s president».

I veckan krävde också parlamentariker i Ecuador att en internationell rättslig prövning av Israels brott mot mänskligheten.

Det är ett gott tecken att man börjar agera mot Israels attack på Gaza. Förhoppningsvis kan det bli en början på en stor internationell protest- och bojkottrörelse som kan få Israel att avsluta ockupationen av Palestina.

William Frejd

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion