Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Vad driver Israel?

Ingen har kunnat undgå den massaker som nu utspelar sig i Gaza. Anledningarna till Israels offensiv är officiellt att göra slut på raketbeskjutningarna som avfyras av motståndskämpar tillhörande Hamas.

Däremot har det dykt upp intressanta uppgifter från en kanadensisk undersökning gjord utav Centre for Research on Globalisation (CRG), publicerad den 8 januari. Enligt denna studie så är ett av motiven, som hittills varit dolt för allmänheten, att säkra de rika gastillgångarna som finns utanför Gazas kust. Den palestinska myndigheten hade 1999 slutit ett avtal med BG (Brittish Gas) om att utvinna denna gas. Israel motsatte sig detta och hävdade att all gas tillhörde dem själva.

När den nyvalda Hamas regeringen tillträde så satte världen Gaza under blockad och gasen hamnade under Israelisk kontroll. Tidningen Haaretz rapporterade den 27 december att planerna för att invadera Gaza började redan i somras och underligt nog så påbörjade Israel samtalen med BG vid samma tidpunkt.

Alexander Lehtola

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion