Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Röd press, välkommen tillbaka!

I fredags meddelande vänsterpartiets ungdomsförbund Ung vänster att det återigen går att prenumerera på Röd press. Tidningen har inte haft regelbunden utgivning de senaste åren

Ung vänsters ordförande Ida Gabrielsson säger i en kommentar att »Röd press gör det som ingen annan ungdomstidning gör: ställer högern i skottlinjen, och skapar en känsla om att en förändring är möjlig».

Det måste sägas vara en sanning med modifikation. Det finns en annan ungdomstidning som konsekvent gjort och gör just detta - ungkommunisternas Rebell. Under de år Röd press varit frånvarande har vi hela tiden sagt: Bara genom kamp mot högerpolitiken kan vi skapa bestående förändring. Det är ett budskap vi fortsätter sprida.

Ung vänster har sex anställda nationellt, vilket ska ställas i relation till RKU som baserat helt på frivilliga bidrag kan anställa en kamrat på vår förbundscentral. Trots detta har vi fortsatt kämpa för att regelbundet ge ut en tidning för unga, skriven av unga.

Nåväl, Röd press är välkommen tillbaka...

Rebellredaktionen

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion