Uttalande med anledning av inskränkningen i strejkrätten

För två veckor sedan gick de tre stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO ut och meddelade att man tillsammans med Svenskt Näringsliv hade förhandlat fram ett lagförslag om strejkrätten.

RKU:s centralstyrelses arbetsutskott

Man motiverade det hela med att man ville undvika att utredningen om strejkrätten som Ylva Johansson tillsatt skulle se dagens ljus, men det som presenterats är på många sätt värre än Johanssons utredning kunde lett till. Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivarorganisationer är alltså en kompromiss för att göra alla nöjda. Alla förutom arbetare på svenska arbetsplatser.

Front rubrik: 

Uttalande med anledning av inskränkningen i strejkrätten

Front ingress: 

För 2 veckor sedan gick de tre stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO ut och meddelade att man tillsammans med Svenskt Näringsliv hade förhandlat fram ett lagförslag om strejkrätten.

Front

Detta är förstasidan för k.org

Subscribe to Revolutionär Kommunistisk Ungdom RSS