Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Vad är det vi lär oss?

Visst minns vi alla vår skolgång, men frågan är hur vi minns den. Det är först på senare år som jag börjat analysera vad jag egentligen lärde mig i skolan.

David Jonsson
20 år, telefonförsäljare

För det ska inte mycket tänkande till för att inse vissa saker. Till exempel att borgerlig historieskrivning är fixerad vid enskilda individer. »Sveriges historia är dess konungars» är ett gammalt uttryck som än idag väger tungt på våra historielektioner. Det är av högsta prioritet att barnen ska lära sig rabbla namnen på de svenska konungarna. Prioriteringen för att undervisa om hur majoriteten av befolkningen levde, det vill säga trälar, arbetare och bönder, och hur de kämpade för ett bättre liv, ligger däremot längst ner i skolverkets lista. Vi får en rubbad bild där vår historia bestämts personligen av våra kungar, medan vanligt folk bara fogat sig. Så är det naturligtvis inte, vi har en lång tradition av uppror och folkligt motstånd.

En annan sak vi får lära oss om är nazismen. Men även där väljer man att vända på sanningen. När man diskuterar anledningen till nazismens hemskheter, lägger man fokus på att prata om hur Hitler misslyckades som konstnär i sina unga dagar och hur han hade det tufft. Men man väljer att tysta ner den så mycket mer relevanta sidan av historien. Hur högerpartierna hjälpte Hitler till makten och hur de tyska kapitalisterna backade upp nazisterna ekonomiskt. Detta gynnade dem på olika sätt. Dels krossades arbetarrörelsen. Men också så tjänade militärindustrin på upprustningen.

Vi måste börja reflektera över vems syn på historien vi lär oss och kräva en vettig undervisning. Det gäller alltså att alltid ställa frågan varför saker hände och vem som tjänade på det. Inte bara lära sig rabbla när, var, vem och hur. Kräv att få läsa om det arbetande folkets historia, och inte bara om en massa kungar. Kräv att få läsa om kvinnor och inte bara män. Se till att ni får lära er om revolutioner och motståndsrörelser genom tiden. Säg också ifrån mot Europacentreringen i undervisningen, och kräv att få lära er hela världens historia. Framför allt, se till att alltid ställa frågan varför, och kritiskt ifrågasätta det skolan lär ut.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion