Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Krönika: RKU vann över en stark motståndare

Andreas Köhler & Markus Åberg

I valrörelsen 2014 så ville vi i RKU-Karlstad fokusera på att komma ut i skolor och förmedla kommunisternas revolutionära budskap. Tiden runt ett val är generellt en tid då ungdomar i allmänhet brukar visa mer intresse för politik jämfört med när det inte är val. Valet 2014 var speciellt då man tidigare under våren hade haft val till Europaparlamentet i EU, hela året var ett »supervalår«, som media valde att kalla det.
Under våren så hade vi haft problem med att komma ut till skolorna, framförallt till Sundsta-Älvkullegymnasiet som varit en skola vi besökt flera gånger tidigare utan större problem. Man hänvisade till att vi redan hade besökt skolan under hösten och med det uppfyllt »kvoten« för läsåret. Vi missade även en debatt som hölls i och med EU-valet på Hammarögymnasiet beläget en bit utanför Karlstad.
Det här visade sig dock bara vara början på en utdragen kamp från kommunens gymnasieförvaltning att försöka hålla kommunisterna och andra, i deras ögon, opålitliga element borta från skolorna.

Kommunisterna i Karlstad storsatsade inför valet 2014 då Kommunistiska Partiet i Karlstad ställde upp i det kommunala valet för första gången någonsin. Vi i RKU-Karlstad ringde därför rektorerna på samtliga gymnasieskolor för att höra med dem hur de planerat att den politiska informationen skulle se ut på skolorna inför valet.
När vi talade med en av rektorerna på Nobelgymnasiet så var hon positiv till att vi skulle få hålla ett bokbord tillsammans med de övriga partierna som fanns representerade i kommunfullmäktige och riksdagen. Vi mötte dock en motgång när vi talade med verksamhetschefen för Sundstagymnasiet som hävdade att de endast tänkte tillåta ungdomsförbund för partier representerade i kommunfullmäktige och riksdag att få dela ut politisk information inför valet.
Samma dag som vi ringde rektorn för Nobelgymnasiet så återkopplade hon till oss och sa att hon fått nya direktiv från Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltningen. Nu skulle endast de partier som var representerade i kommunfullmäktige få närvara vid dagen då alla partier skulle samlas på Nobelgymnasiet och hålla bokbord. Vi var därmed helt plötsligt inte välkomna på någon kommunal gymnasieskola i Karlstad och Hammarö och vi var helt utestängda från att komma i kontakt med skolornas elever.

Men skam den som ger upp för lite motgångar. Vi ungkommunister hade nämligen fått reda på vilken dag som partierna skulle besöka Nobelgymnasiet och vi tänkte stå upp för vår grundlagsstiftade rättighet att få vädra våra åsikter, bland annat med skollagen som stöd för vårt agerande. Vi ställde upp ett bokbord på Nobelgymnasiet i anslutning till de partiernas och la fram vårt material. Visst visste vi att skolledningen skulle försöka sätta käppar i hjulet för oss, men vi stod på oss.
En argsint rektor kom springande och sa åt oss att vi inte fick befinna oss på platsen, men vi hävdade vår rätt i enlighet med skollagen att vi visst får vara där och det är deras skyldighet att se till att vi blir erbjudna samma möjlighet som vilket annat parti som helst att få ut vår information på skolan.
Rektorn försvann lika fort som han dykt upp och ställde sig surt i ett hörn och tillkallade istället väktare som inte gjorde sig mer besvär än att stå parkerade utanför entrén. Vi kommunister såg detta som en seger mot gymnasieförvaltningens tafatta försök att stoppa oss och eleverna på skolan fick ta del av vårt budskap. Vår kamp fick fortsätta genom att vi delade ut flygblad i elevernas skåp på de andra gymnasieskolorna.

Direktörn för Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning var en envis sådan som stod på sig i beslutet att inga kommunister skulle få sätta en fot inne på skolorna under valet. Vi kommunister såg bara ett vapen vi kunde använda oss och det var att JO-anmäla förvaltningen.
Vi ansåg oss berövade våra rättigheter och anmälde samtliga rektorer i kommunens gymnasieskolor och gymnasieförvaltningen. Vi la fram våra argument för vår rätt i enlighet med tidigare JO-beslut som fattats i frågan och hävdade att skolorna gått i strid med skollagen. Gymnasieförvaltningen och verksamhetschefen för Sundstagymnasiet gick på offensiven mot oss och angrepp oss på grund av vårt bokbord på Nobelgymnasiet och hävdade att de visst hade rätten att begränsa partierna som får vara på skolan.
Anmälan omnämndes i en kort artikel i den lokala tidningen Värmlands Folkblad, men vi fick inte komma till tals, endast verksamhetschefen för Sundstagymnasiet fick vädra sina åsikter.

Tiden gick. Vi hörde inte ett ord från JO på närmare tio månader och vi bestämde oss för att höra av oss till personen ifråga som utredde anmälningen. Strax efter vi hört av oss så fick vi beskedet.
Justitieombudsmannen kritiserade gymnasieförvaltningen och samtliga rektorerna för att ha stridit mot den grundlagsfästa objektivitetsprincipen och fastslog vår rätt att få samma möjlighet att dela ut vår politiska information på skolorna som vilka övriga partier som helst.
I dagsläget så sitter inte direktören som vi stridit mot kvar i gymnasieförvaltningen och nästan samtliga gymnasieskolorna har fått nya rektorer. Vi vann mot kommunen och ser nu fram emot att återigen kunna komma ut i skolorna för att kunna sprida ungkommunisternas revolutionära budskap.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion