Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Rebell 2005-3

Presentation av numret

Det tredje numret av Rebell det här året har temat "USA ut ur Irak, stöd det irakiska motståndet".

Efter två års ockupation av Irak har USA och deras allierade fortfarande inte lyckats krossa det irakiska folket, utan motståndet mot ockupationen fortsätter. Samtidigt fortsätter solidaritetsrörelser såväl runt om i världen som här i Sverige att kämpa för att det irakiska folket ska återfå sin frihet. Rebell tipsar dig om hur du kan agera mot ockupationen på din skola eller arbetsplats.
Samtidigt som USA och deras allierade med brutala och folkrättsvidriga metoder fortsätter att ockupera Irak försöker västvärldens ledare föra "kriget mot terrorismen" även på hemmaplan. Sveriges justitieminister Thomas Bodström är en av dem som ivrigast påhejar de nya terroristlagarna, vilka utgör ett allvarligt hot mot rättssäkerhet och demokrati. Även detta behandlar det nya numret av Rebell, liksom frågan om fredsprocessen i Nordirland, den ökande ohälsan bland ungdomar samt den nya gymnasiereformen.
Dessutom innehåller tidningen intervjuer med popbandet Sibiria och poeten och skribenten Mohamed Omar och mycket mer.
Trevlig läsning önskar redaktionen!

Artiklar

  • Bland borgarna är imperialism på modet. Exempelvis skrev Expressens redaktör efter kriget mot Afghanistan: »Dags att bli imperialist... Kolonialism är ett fult ord för detta, men vi som tror på internationalisering skall välkomna denna utveckling... Oljebolag som Unicoal skall inte styra Centralasien, det skall USA:s regering göra.»

  • I maj sände SVT dokumentärserien "»Könskriget», som handlade om kvinnojoursorganisationen ROKS.

  • Den svenske författaren August Strindberg skrev för 100 år sedan boken »Liten katekes för underklassen». Strindberg ställde frågan »när blir en revolution laglig?» Och han svarade själv: »Det är när den segrar».

  • Detta var den sextonde Världsungdomsfestivalen och den kunde inte ha ägt rum på en bättre vald plats. I Venezuela sammanföll det egna landets kamp för socialism och utveckling med festivalens budskap om antiimperialism och motstånd. I ett land där folklig massmobilisering bara för ett par år sedan slog tillbaka ett USA-lett kuppförsök samlades i början av augusti 15 000 ungdomar från 144 länder på fem kontinenter, representerande 458 organisationer. En mänsklig atombomb, sammanpressad av motståndsvilja, som Venezuelas president Hugo Chávez själv karakteriserade festivalen. Det var upplagt för succé.

  • Kriget mot Irak stred mot folkrätten. Det är de flesta överens om. Men med start i höst så ska FN genomgå ett reformarbete som på sikt kan komma att leda till att nästa krig USA startar på ett liknande sätt - inte bryter mot internationell lag.

  • Sammi Ala’a är medlem i Kommittén för ett fritt Irak i Danmark och är en framträdande person i solidaritetsrörelsen med Irak. Han är också talesman för Irakiska Patriotiska Alliansen som är en del av den irakiska motståndsrörelsen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion