Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Rebell 2012-2: Demokrati

Framsida

Kapitalism - demokrati för de rika

Det sägs att demokratin uppfanns i antikens Grekland. Men kvinnor och slavar hade inget att säga till om. Idag har vi allmän rösträtt men ändå har de med pengar mycket mer makt och inflytande. I detta nummer undersöker vi demokratin, i Sverige, världen, historien, och vi försöker ge en vision av hur den skulle kunna se ut i framtiden.
Du kan läsa om de företag som äger nästa alla tidningar och TV i Sverige, vem som bestämmer i skolan och vad som skiljer demokratin på Kuba och i USA. Vi bjuder också på en historielektion om hur det egentligen gick till när vi fick allmän rösträtt i Sverige.

I numret intervjuas också artisten Portrait Painter och du kan få se vad vi i RKU har sysslat med under våren. Allt detta och mycket mer i Rebell #2-2011.

Ta en prenumeration för kampanjpriset 80 kr!

Valda artiklar


s 8-9 – läs som pdf! (207 kb)

Ingen tid för inflytande?
Folkligt deltagande i opinionsarbete och föreningsliv är oumbärligt för en fullvärdig demokrati. Men vem orkar engagera sig efter en hård arbetsdag eller när man oroar sig för om pengarna ska räcka? Rebell har träffat tre ungdomar som menar att arbetstidsförkortning är en demokratisk nödvändighet.

Demokrati kommer inte som ett brev på posten
I somras började jag jobba som brevbärare på Bring Citymail. Postmarknaden konkurrensutsattades 1993 då brevmonopolet slopades. Året efter blev det statliga Postverket ett statligt aktiebolag vid namn Posten AB och detta ledde till att antalet postterminaler och -kontor minskade kraftigt under 90-talet.


s 10-11 – läs som pdf! (351 kb)

Två företag äger all media i Sverige
Yttrande- och pressfrihet är viktiga hörnstenar i en demokrati. Men hur fritt är egentligen det fria ordet? En mediamarknad dominerad av två aktörer kan knappast kallas fri. Massmedian – den så kallade tredje statsmakten - har en enorm opinionsbildande makt i dagens samhälle. Men vem har egentligen makt över median? Rebell går igenom mediejättarnas framväxt och det allvarliga hotet mot den kvarvarande oberoende median.


s 24-25 – läs som pdf! (126 kb)

Vägen till det klasslösa samhället
I detta nummer av Rebell skriver vi om demokratiska brister i samhället och kommer med visioner om förbättringar. Men hur ska det förverkligas? I denna lite längre artikel skriver Rebell om vägen dit; om staten idag och imorgon. Läs om den borgerliga demokratin och om det bespottade begreppet proletariatets diktatur. Vad är egentligen mest demokratiskt?

Dessutom...

Ledare: Vilka är de värsta brottslingarna?
Det finns en fråga som alla populister älskar. Det är frågan om brottsligheten. Något enklare att skrika ut enkla lösningar om finns nog inte. Hårdare straff, fler poliser och mer bevakning! Och vips så vågar bovarna inte göra några brott längre! Eller? Funkar det verkligen så? Nä, givetvis inte. Ändå är detta den enda lösning vi får höra från politikerna. På så sätt kan de skära ned på demokrati och personlig integritet till förmån för ett övervakningssamhälle. Bortom politikernas populism finns något ännu dunklare, nämligen rasisternas populism. Rasisterna, som Sverigedemokraterna och andra ännu extremare högerpartier, vill koppla ihop brottsligheten med invandringen. Detta är en fascistisk tradition som går ut på att man skyddar överklassen i samhället genom att peka ut en syndabock. Oavsett om det sedan är judarna, muslimerna, invandrare i allmänhet eller något annan minoritetsgrupp.

Sverige 1917: På randen till revolution
I förra avsnittet av ”Kommunistisk Historia” (#4 2011) berättade Rebell om hur skånska bönder tog till kamp mot sina förhatliga feodalherrar, en klasskamp som hjälpte till att begrava det gamla feodalsamället och ersätta det med ett borgerligt, kapitalistiskt samhälle. Detta nya samhälle förde med sig många fri- och rättigheter som de förtryckta tidigare inte haft, men det skulle dröja ett bra tag innan svenska folket vann allmän rösträtt. Här berättar vi historien om hur den unga arbetarrörelsen kämpade för demokrati och allmän rösträtt och hur högerpartierna med dåvarande Moderaterna stretade emot. En kamp som kom att leda till demokrati, men som också kom att avslöja de reformistiska ledarna och bidra till skapandet av ett kommunistiskt parti i Sverige.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion