Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Ledare: Kamp mot imperialismen

Nadja Lundberg

En av våra grundpelare som kommunister är motståndet mot imperialismen. Vad menar vi då när vi kallar oss antiimperialister? Vad är imperialism?
Imperialism är kapitalism. Eller rättare sagt: imperialism är den högsta, mest utvecklade, form av kapitalism vi har idag. Imperialism beskriver det stadium där alla »fria« marknader har stagnerat och domineras av ett fåtal storföretag. Den kapitalist som vill stå sig i konkurrensen tvingas konstant leta något nytt att göra vinst på - men när detta inte längre går måste företagen istället söka sig utomlands. Genom att ekonomiskt och militärt dominera andra länder kan kapitalet i imperialismens kärna finna nya vinster på den globala marknaden.

Det kan ske med mer strategiskt långsiktiga »fredliga« metoder såsom genom ekonomisk påverkan. Men det kan också ske genom krigföring, vilket historien har visat åtskilliga exempel på.
Den som var först med den marxistiska analysen av imperialismen var Lenin. Som menade på att kapitalismen efter den snabba utvecklingen i och med industrialiseringen gick in i ett nytt stadium som skiljer sig från den tidiga kapitalismen. Imperialismen är ett ekonomiskt system, ett system som hänger ihop med att de rikaste kapitalisterna konkurrerar om den globala makten. Alltså ingår vår kamp mot imperialismen i vår kamp mot kapitalismen.

Därför skulle vi aldrig likt Vänsterpartiet gjorde i fallet Libyen rösta för militära insatser i ett annat land. Därför är även vårt motstånd mot en imperialistisk krigsallians som Nato något som aldrig kommer att svikta.
Däremot hyser vi inga illusioner om att Sverige utan ett direkt medlemskap i Nato inte kommer att fortsätta vara ett land som stöttar och springer USA-imperialismens ärenden. Sverige har sedan länge, innan värdlandsavtalet, haft militära samarbeten med både Nato och USA. Våra trupper har stridit under Natobefäl i både Libyen och Afghanistan. Men i och med undertecknandet av värdlandsavtalet slår vi in på en väg som leder oss till en fullständig uppslutning bakom de ledande imperialistiska intressena i världen.

Nato är och kommer fortsatt att vara en krigsallians - vad än förespråkarna kräker ur sig om försvar och säkerhet. Vi kommunister är emot de krig och invasioner där imperialistiska krigsmakter kuvar förtryckta nationer och folk. Det krävs därför att vi högljutt visar på vårt motstånd gällande alla former av närmande till en aggresiv militärallians som Nato.

Vi måste konsekvent motsätta oss alla former av imperialistisk militarisering och hela tiden bekämpa krigshets. När Europas och USA:s mäktigaste kapitalister vill mobilisera för ytterligare en invasion eller ett krig måste vi kämpa för fred och nedrustning. Vi måste även genomskåda och vara en motvikt mot det propagandakrig som förs mot länder innan de invaderas av USA-imperialismen.
Vi måste exempelvis stödja det venezuelanska folkets kamp och rätt till självbestämmande i tider då USA:s president går ut och öppet deklarerar att han inte utesluter militära insatser i landet.

Vi måste lyfta fram tydliga exempel på hur rättsvidrigt och förödande imperialismen verkar i de länder som utsätts för den. Hur krig och utsugning är en oskiljaktig del av det kapitalistiska systemet, under vilken rovdriften på människoliv och miljö kommer att leda till vår undergång om vi inte tar kampen för ett annat system och ett annat samhälle.
Ett samhälle som inte är uppdelat mellan de förtryckta och de som förtrycker. Där människors fri- och rättigheter inte hotas och åsidosätts för kapitalets intressen och vinning.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion