Studera, kämpa, lär!

Ledare: Välj fredens väg istället för Nato:s!

SIMON RENNER,
REDAKTÖR FÖR REBELL

I maj förra året röstade en oenig riksdag igenom Nato:s värdlandsavtal med Sverige. Ett avtal som innebär att Sverige nu står militäralliansen så nära som det bara går utan att vara fullvärdig medlem. Nato kan genom avtalet bland annat bedriva krig från svenskt territorium och föra in soldater och vapen (inklusive kärnvapen) i vårt land, för att nämna två av flera potentiella framtidsscenarion.
Genom värdlandsavtalet sluter Sverige upp bakom USA-imperialismen som i praktiken dikterar Nato:s agenda. Samma imperialism som de senaste femton åren slagit Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien i spillror, och upprätthållit förtryck och utsugning i långt fler länder världen över.
Vi i RKU var motståndare till värdlandsavtalet när det först presenterades och ännu inte hade behandlats av riksdagen, och vi bedrev tillsammans med andra organisationer ett aktivistiskt opinionsarbete mot att våra folkvalda politiker skulle ratificera det och därmed begrava den lilla alliansfrihet vi hade kvar. Vi arbetade bland annat med riksorganisation Nej till Nato:s namninsamling som totalt samlade in 41 300 underskrifter mot avtalet, anordnade torgmöten och flygbladsutdelningar runt om i landet.
Tyvärr var inte detta tillräckligt, och riksdagen röstade alltså för ett godkännande av avtalet. Detta trots att en majoritet av svenska folket enligt en Sifo-undersökning var motståndare till samma avtal.

Den imperialistiska alliansen Nato och dess medlemsländer (med USA i spetsen) är ansvariga för att vår omvärld präglas av krig och misär. De senaste årens flyktingkris är en direkt konsekvens av västvärldens imperialistiska politik och praktik, för att ta ett konkret exempel.
Våra politiker har genom värdlandsavtalet tagit ett tydligt kliv mot ett svenskt medlemskap i denna aggressiva krigsallians. Ekot av talmannens klubbslag vid beslutet hann knappt tystna förrän några av de mest stridskåta högerspökena (socialdemokrater inkluderat) började tala om att vi nu borde bli fullvärdiga medlemmar. Detta trots att många av dem i debatten om avtalet påtalat att Sverige inte borde gå med i Nato samt att avtalet inte skulle förändra vår politik nämnvärt. Och lite rätt kan de faktiskt få: avtalet förändrar inte svensk utrikes- och försvarspolitik drastiskt. Det är snarare så att det formaliserar en sedan långt tidigare inslagen linje och uppslutning bakom i synnerhet USA-imperialismen.
Sverige har i många år sålt vapen till ovan nämnda krigsmakt, trots att det bryter mot svensk lag, och därmed indirekt bidragit till mördandet av hundratusentals irakier. Sverige har också aktivt deltagit i krigen i Afghanistan och Libyen och inför USA och resten av västvärldens imperialiststater visat att vi är ett land att lita på.

Som om detta inte vore nog så kommer också Sverige i höst vara värd för den största militärövningen i Norden på över 20 år: Aurora 17. I övningen kommer flera Natoländer delta och bara namnet ger en fingervisning om vilket syftet är, att spänna musklerna inför Ryssland: Aurora var namnet på den kryssare som sköt startskottet för stormningen av Vinterpalatset och därmed revolutionen i Ryssland 1917, en revolution som alltså fyller hundra år i år. Provocerande är bara förnamnet.
Svaret på att Sverige bjuder in utländsk miltärmakt och genom övningen bidrar till att öka spänningen till Ryssland måste från varje antiimperialist bli högljutt motstånd. Vi måste visa våra folkvalda politiker att vi inte längre accepterar ett Sverige som springer USA:s ärenden. Inte en svensk skattekrona ska gå till att skydda de rikas intressen i väst.
Vi i RKU kommer tillsammans med andra freds- och antiimperialistiska organisationer genomföra en stor demonstration mot hela övningen och ett svenskt närmade Nato i Göteborg (dit övningen framför allt är förlagd) den 16 september. Och vi vill att du kommer med för att visa din avsky mot upprustning och krigshets.
För fred och frihet och neutralitet – alla till Göteborg den 16 september!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion