Studera, kämpa, lär!

Rebells redaktion

Rebell utges av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Kommunistiska Partiets ungdomsförbund. Rebell är politiskt bunden och beroende ungkommunistisk.

Redaktion

Adress: Rebell
Box 311 87
400 32 Göteborg

Telefon: 031-24 44 17
E-post: rebell@rku.nu

Ansvarig utgivare: Nadja Lundberg (nadja.lundberg@rku.nu)

Redaktion:
Arvid Gustafsson, Linda Kiibus, Nadja Lundberg, Oliver Carlberg

Samtliga i redaktionen nås på e-postadressen rebell@rku.nu.

Rebell ges ut med fyra nummer per år. Utgivningsort är Göteborg.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion