Studera, kämpa, lär!

Skapandet av världens största krigsallians

I höst genomför svenska försvaret den största militära övningen på svensk mark sedan Kalla krigets slut. Deltar gör också flera Nato-länder, bland annat USA som under sommaren har fraktat militära fordon genom Sverige.
Övningen, som har döpts till Aurora 17, är bara ett av tecknen på hur nära Sverige står ett Nato-medlemskap. Men många har dålig koll på krigsalliansens historia. För att bättre förstå Nato behöver vi backa till krigsslutet 1945.

Arvid Gustafsson

Samtidigt som de europeiska länderna återhämtade sig efter andra världskriget tog USA över taktpinnen för världspolitiken. Tysklands inflytande var krossat efter förlusten till de allierade och landet var splittrat i två zoner, det som senare skulle bli Öst- och Västtyskland.

Hela världspolitiken omformades i och med att de en gång enorma imperierna nu hade tappat inflytande. I öst hade Sovjetunionen lidit fruktansvärda förluster men man var nu den främsta fienden för USA och Storbritannien. Från att tidigare ha varit ett fattigt land som haft svårt att föda sin befolkning var nu Sovjetunionen en socialistisk stormakt som på riktigt utmanade kapitalistiska och imperialistiska Europa och Nordamerika. Västvärldens makthavare såg det som ett reellt problem att Sovjetunionens styrka skulle inspirera arbetare i hemländerna, Winston Churchill ska ha menat att man borde fortsatt österut efter krigets slut och gjort slut på ryssen en gång för alla.

Som de flesta vet skedde inte det, istället ingick de västeuropeiska länderna tillsammans med USA i en militär allians för att skydda sig mot ett eventuellt anfall från öst. Det första fördraget undertecknades 1949 av presidenter och premiärministrar från USA, Storbritannien, Frankrike och ytterligare 9 länder, däribland Norge och Danmark.
Organisationen som byggdes upp kring fördraget har sedan dess namnet Nato, eller Nordatlantiska fördragsorganisationen. Organisationens främsta mål var att hålla ryssen borta och att hålla förbindelserna mellan USA och Europa starka. Om Natos mål under Kalla kriget var tydligt försvann detsamma samtidigt som Sovjetunionens fall.

Även om Nato inte använde sig av sina militära medel förrän 1992 började medlemsländerna tidigt att rusta sina interna försvar och bygga upp en samlad Nato-milis. Detta till följd av Koreakrigets utbrott 1950. Den imperialistiska sidan i konflikten med USA i spetsen mötte hårt motstånd eftersom det koreanska folket fick stöd från både Sovjetunionen och Folkrepubliken Kina.
I och med detta inleddes ett rustande av alla medlemsländers militärer för att förbereda sig för en konflikt mot en förenad socialistisk front. Detta innebar fortsatt utveckling av kärnvapen från båda sidor, men Nato hade en klar del i att driva på utvecklingen av militärmakterna. I och med att Turkiet, Västtyskland och Grekland gick med i Nato under 50- och 60-talet blev Sovjetunionen och dess allierade allt mer trängda. USA hade med hjälp av Nato på så sätt skapat en möjlighet att klämma åt de socialistiska staterna i Östeuropa. Trots detta tog Frankrike 1966 ett steg tillbaka från den militära gemenskapen och valde att bygga ett eget försvar mot en eventuell attack från Sovjetunionen. Först 2009 återgick deras medlemskap till det normala.

Efter Sovjetunionens fall och splittring har Nato kunnat expandera och innefattar nu forna Sovjetstater som Polen, Estland, Lettland och Rumänien. Även om Nato har lovat att inte expandera vidare genom Europa för att släppa pressen från Ryssland är det precis det som skett. Med Turkiet som äldre medlem har USA, genom Nato, på så vis flera baser i Rysslands närområde. Flera av dessa baser håller amerikanska kärnvapenspetsar.

Eftersom Natos ursprungliga fiende Sovjetunionen inte längre existerar kan man tänka sig att organisationen som grundades för att bygga en gemensam militär mot socialistiska stater borde ha lagts ner, men icke. Det har sedan 1991 varit en självklar del i världspolitiken att Nato får agera självutnämnd polis och rikta in sig dit USA pekar. En imperialistisk koalition som endast existerar för att bevara Västeuropas och USA:s intressen. Med hjälp av olika tillägg till fördraget från 1949 har man kunnat garantera att militära interventioner godkänns även om det inte föreligger aggression från landet som ska attackeras. Under 90-talet använde sig Nato av sin enorma militära styrka för första gången då man bombade Serbien. Detta i ett försök att forma konflikten efter Natos egna intressen och få vinning ur det förödande kriget. Det är främst genom bombningar och invasioner som Nato har gjort sig känd i världspolitiken trots att organisationens existensberättigande från början vilade på ett gemensamt försvar, inte en gemensam invasionsmilitär.

Förmodligen är den del av Natos grundval och fördrag som är mest känd artikel 5, som efter terrorattackerna i New York 2001 aktiverades för första gången. Artikel 5 innebär att en attack mot ett medlemsland ska ses som en attack på hela Nato. De krig som sedan följde ledde som vi ser idag till en ytterligare utbyggnad av islamistiska organisationer som Al Qaida och ISIS. Ett bra exempel på detta är hur invasionen av Irak 2003 underminerade hela landets infrastruktur och statsapparat.
När Iraks politiska struktur föll samman i olika regioner var det en bra möjlighet för fundamentalister att rekrytera och växa sig starkare. Bomberna som föll och dödade civila hjälpte också på så sätt att de olika islamistiska grupperna kunde göra USA och Nato till sin främsta fiende och tjäna på det irakiska folkets missnöje. Samtidigt var många av dessa grupperna betalda eller beväpnade av CIA för att redan innan invasionen kunna destabilisera Irak. Med hjälp av Nato kunde USA trycka på för militära aktioner utan välgrundade bevis. Allt detta för att stärka sina egna intressen i området. På en föraning från Pentagon kunde USA tvinga resten av Nato att delta i invasioner av länder i Asien, först Irak och sedan Jemen och Libyen.

Bombningarna av Libyen 2011 var speciella på det sättet att det var första gången Nato hade sträckt ut en arm till den svenska försvarsmakten i fråga om hjälp med att upprätthålla en flygförbudszon kring Libyen. Natos inblandning i konflikten var dels sanktionerad av FN men främst satte man in flygbombningar för att man såg chansen att bli av med en ledare som inte ville vika sig för USA och Europa och som också arbetat aktivt för att resten av Afrika skulle bli fritt sina forna kolonialherrar. Man såg chansen att binda till sig en ny allierad genom att få fram en ny president i Libyen som skulle vara USA-trogen. Men som de flesta vet är Libyen idag ett splittrat land utan fungerande parlament eller regering och det mesta av landet ligger i ruiner, mycket på grund av de bomber som regnade från franska flygplan under 2011. Så ser det ut i de länder där Nato i olika form dragit fram, städer lämnas i ruiner och civila dödas. Allt för att USA, Storbritannien och de andra medlemsstaterna ska kunna driva sin imperialistiska agenda vidare.

Syrien har blivit en ny spelplan för den smutsiga imperialistiska kamp som förs av Nato. På ena sidan står den syriska regeringen med stöd från Ryssland, på den andra står en rebellkoalition med stöd från de flesta europeiska länder och USA. Natos intresse i Syrien ligger i att få en ny allierad i Rysslands närområde samt att ge Gulfländerna möjligheter för nya exportvägar för sin olja. Det är därför inte så konstigt att Ryssland också blandar sig i konflikten, för att skydda sitt eget skinn mot USA och Nato.

Fjärde april för snart 60 år sen skrev en amerikansk president under ett fördrag för att skydda sig från ett konstgjort hot i öst. Organisationen som formats kring fördraget är idag en militärallians som gått från försvar till attack, som sedan tidigt 90-tal förstärkt imperialismen och sett till att USA:s och västvärldens intressen fått gå före självbestämmande och frihet. Samtidigt som man med militära hot fortsätter utsugning och exploatering av tredje världen drar man sakta åt snaran kring Ryssland. Vi bör inte rädas de ryska stöveltrampen, utan vi bör istället vara rädda för de amerikanska, franska och brittiska, speciellt när Natos flagga vajar högt vid dera sida.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion