Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Distriktskonferens i Malmö

RKU:are från det södra distriktet samlades under lördagen på röda stjärnan i Malmö. På schemat stod föredrag, utåtriktad aktivitet, filmvisning och diskussion.

Inför bostadskampanjen hölls två inledningar, ett som behandlade det organisatoriska och ett som behandlade det politiska.
–Bostadsbristen pekar på kapitalismens oduglighet som system. Girighet och privat vinstintresse kan inte leda till att människors behov tillfredsställs. Sa Lukas Persson i sin inledning.

Efter den utsökta chilenska maten instruerade Marcia Escobar kamraterna om hur man använder sig av RKU:s nya interna forum. Sedan höll Hampus Persson en inledning på temat ”socialismen och demokratin” för att försöka dra lärdomar av socialismens erfarenheter, bra som mindre bra. Efter en givande diskussion avslutades dagen med dokumentärvisning och socialt samkväm.

Det var många trevliga återseenden under konferensen.

–Det är en kamratlig och familjär stämning, sa Mauritz Olave från Kristianstad. Kanske ännu mer glädjande var de nya ansiktena, ett av dessa var Mauritz´ lillasyster Paulina, nybliven medlem sedan två månader tillbaka.

–Det är min första RKU-aktivitet utanför Kristianstad, sa Paulina. Det har varit intressant. Fler borde gå med i RKU, det finns så många orättvisor och när vi gör något händer det saker. Vi kämpar för ungdomars rättigheter och sitter inte bara och pratar. Till exempel har vi jobbat mycket med ungdomsarbetslösheten i Kristianstad.

Efter konferensen begav sig RKU:arna hemåt, stärkta och bättre rustade inför höstens arbete.

Hampus Persson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion