Votering vid RKU:s trettonde kongress

Kongresser

Kongressen är RKU:s högsta beslutande organ. De sammankallas vartannat år med delegater från RKU:s lokalorganisationer. Kongressen antar RKU:s stadgar, princip- och handlingsprogram, resolutioner och uttalanden. Här publicerar vi dokument från senaste kongresserna.

Femtonde kongressen, maj 2021

Uttalanden

Krossa imperialismen!
Stoppa marknadshyrorna!
Slå ner på polisbrutaliteten!
Jobben till oss unga!
90 år sedan Ådalen – vi glömmer aldrig!

Resolutioner

Klimatkamp kräver klasskamp: Socialism är en nödvändighet!
Organisationsresolution
Covid-19 – klassamhället och en kapitalistisk värld i kris
För ungas rätt på jobbet!

Fjortonde kongressen, maj-juni 2019

Uttalanden

För ungas rätt på jobbet!
Rör inte strejkrätten!
Nej till Nato!
Länge leve Venezuela!

Resolutioner

För ungas rätt på jobbet!
Vi organiserar förbundet för framtiden!
Om rasism och segregation – Bekämpa alla försök till splittring!
Om inte nu så när? Kamp för planetens framtid

Trettonde kongressen, maj 2017

Uttalanden

Låt hela Sverige leva!
Framåt för Swexit!
Kamp för sex timmars arbetsdag!
RKU stödjer de strejkande hamnarbetarna!

Resolutioner

Kapitalismen förnedrar oss ungdomar
Vi organiserar förbundet för framtiden!
Mot Nato och krigshets, för en värld i fred och frihet

Elfte kongressen, maj 2013

Uttalanden

Stöd Syriens kamp för självständighet!
Ut med kapitalisterna ur skolan
Dags att förpassa kapitalismen till historiens soptipp

Resolutioner

Klimatet kräver antikapitalistisk kamp
En storm är på väg
Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet

Tionde kongressen, juni 2011

Uttalanden

Befria skolan från Björklund
Imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk
Det är rätt att göra uppror
Solidaritet med Palestina

Resolutioner

Kamp mot högern
Ungdomsförbundets uppgifter
Segregationsfrågan
Taktiken mot rasism och främlingsfientlighet

Nionde kongressen, maj 2009

Uttalanden

15 år i kamp för socialism
Bojkotta EU-valet
Stöd Palestina – Bojkotta Israel
Kamp mot krisen – riktiga jobb åt ungdomar

Resolutioner

Kamp för demokratin
Kamp för kvinnans frigörelse
Organisationsfrågan
Taktiken mot nazism och främlingsfientlighet
Rätten till en bra skola
Kamp för hållbar utveckling

Åttonde kongressen, maj 2007

Uttalanden

Sveriges anpassning till USA:s krigspolitik
Kamp för ungas rättigheter
Mot högerns skolpolitik – För en bra skola åt alla
Vi stödjer socialismens Kuba

Resolutioner

Kampen mot borgarna
RKU tar kamp mot främlingsfientlighet, rasism och högerpolitik
Organisationsfrågan
Kvinnofrågan

Votering vid RKU:s trettonde kongress