Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Kämpande studentrörelse i Chile

Revolutionär Kommunistisk Ungdom träffar Carolina Zapata vid minnesdagen av militärkuppen i Chile. Det är idag, den 11 september, 38 år sedan socialisten och presidenten Salvador Allende störtades under ledning av general Augusto Pinochet. Han var en diktator som satt som både självutnämnd statschef och president i Chile mellan 1974 fram tills 1990. Det var Pinochet själv som utlyste ett nytt presidentval, men han hade överskattat sig själv trots folkets mycket starka vilja att få honom avsatt. Pinochet förlorade valet och 17 år av militärdiktatur nådde sitt slut. Idag är Chile fortfarande ett land med mycket kraftiga klassklyftor. Landet styrs av president Sebastian Pinera som representerar högerpartiet Renovacion Nacional.

Carolina är en 20-årig kvinna som studerar historia i staden Valparaiso. Hon är en ledande medlem i ett studentförbund och är, som många andra, delaktig i studentupproren som är bland de största sedan Pinochets avgång år 1990. Hon är på besök i Stockholm under fyra veckor och hon slås av hur svårt det verkar vara med politisk kamp i ett land som Sverige. Det finns tydliga likheter mellan länderna, det är nyliberalism och individualism som härskar och klasskillnaderna ökar. I Chile är inkomstskillnaderna högst i hela Latinamerika och det leder till fler och fler livsavgörande skillnader för folket. Som turist i Stockholm under fyra veckor hinner man omöjligt få en fullständigt klar bild av det politiska klimatet, men i Carolinas ögon verkar folket i Sverige vara passiva och sakna riktig kämparglöd. Vi kan tyvärr inte annat än hålla med, så som läget ser ut idag är arbetare och ungdomar långt mer passiviserade än hur det borde vara. En stor del av Chiles befolkning har inte råd att studera, det privata skolsystemet är väldigt dyrt. Ändå är det nödvändigt att läsa en utbildning för att kunna få ett bra yrke, så du har två alternativ. Antingen har du haft turen att födas i en rik familj som står för alla utgifter, eller så tvingas du ta banklån. I många fall kostar utbildningen i sig tre gånger så mycket som du sen kommer att få tillbaka i lön. Så är avgifterna på universiteten, och det innebär för många att de bara har råd att gå halva sin utbildning, sen tar det stopp. Det blir höga skulder men ingen examen.

Den kämpande studentrörelsen har funnits sen tidigare i Chile men det är först nu som den växt till sig och massiva protester börjat göras. Studenterna säger att de inte slutar protestera förrän skolan är helt och hållet gratis, fler stipendier och annat kan inte räknas som tillräckligt. En kommunal, offentlig skola är den enda lösningen, avgifterna ska betalas genom skatten. Speciellt de stora privata företagen, som nu smiter undan de allra flesta av skatterna, borde krävas på mera pengar. Studenternas uppror påverkar även utanför universiteten, för genom dessa protester ger man också stark kritik mot regeringen i stort. Stora företag och yrkesgrupper inom offentliga sektorn har visat solidaritet med studenterna och slutit upp i deras strejk, och det är av stor betydelse för genomslagskraften. Universitetet som Carolina går på har varit i strejk i 4 månader, hon tillhör den humanistiska fakulteten och flera av hennes lärare är med på manifestationerna och stöttar deras kamp. Hon poängterar att det är långtifrån likadant på alla skolor. Vid frågan om vad hon och hennes kamrater gör vid protesterna säger hon att det dels är demonstrationer som ofta innehåller konstnärliga inslag, karnevaler och musik med politiska budskap. Dels är det barrikader, och det var vid en en barrikad som den 17-årige Manuel blev skjuten till döds av en polis. Den händelsen väckte naturligtvis stor uppståndelse, Manuel hade hjälpt sin handikappade bror vid barrikaden då polisen sköt honom.

Carolina säger att polisernas aggressivitet grundar sig i att de styrs av regeringen som håller en stark högerposition. Politikerna idag är inte lika illa som Pinochet men de är influerade av honom. Poliserna tillåts skjuta med finkalibriga vapen, det innebär att skotten inte anses vara lika farliga men de kan fortfarande döda. Det används också stora mängder tårgas och hästar släpps lösa bland protesterande människor.

Men protesterna slutar inte för polisernas hot, de tänker fortsätta att säga sin mening och hålla fast vid sina krav. Skillnaden mellan nu och under Pinochets diktatur, säger Carolina, är att regeringen inte lyckas trycka bort organisationer som kämpar emot det politiska styret. Det har sakta börjat ändras med den nya generationen ungdomar, och presidenten idag, Sebastián Pinera, har ännu mindre stöd än vad Pinochet hade under sin tid. Jag frågar Carolina om vad hon tror kommer att hända inom den närmsta framtiden, och hon säger att regeringen aldrig kommer ge med sig. Det är stenhårda högerpolitiker som aldrig kommer gå med på att ändra något som kan minska vinsterna för de privata bolagen. Därför är det viktigt att studenterna inte slutar efter det här upproret utan fortsätter att kämpa, de måste ha kvar sin vilja att förändra hela Chile.

Agnes Johansson & Emanuel Andersson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion