Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Colombia: Kampen fortsätter!

Den 5 november föll ännu en av de stora ledarna, Alfonso Cano, i den revolutionära gruppen FARC (Colombias Revolutionära Väpnade Styrkor) i Colombia. Ännu en gång har den amerikanska underättelsetjänsten CIA gjort sitt jobb för att få bort de som skrämmer den amerikanska imperialismen.

Detta är tyvärr inte den första FARC-ledaren som faller offer för reaktionen. Under de senaste 6 månaderna har flera personer dödats av Colombianska staten med hjälp av imperialismens lakejer.

Som FARC själva skrev i sitt uttalande:

”Historien om kamp i detta land är fullt med martyrer, kvinnor och män som aldrig gav upp i strävan efter jämlikhet och rättvisa. Det blir inte första gången som de förtryckta och utsugna i Colombia sörjer en av sina största ledare. Fred i Colombia kommer inte att födas genomen avväpning av gerillan utan endast genom avskaffandet av de orsaker som ger upphov till upproret.”

RKU ställer sig bakom det colombianska folket rätt att göra uppror mot den statsmakt som beskyddas av USA och som länge utnyttjat deras arbetare och land för egen profit. I detta uppror spelar FARC alltjämnt en viktig roll, inte minst i kampen mot de paramilitära, fascistiska styrkorna som härjar på landsbygden.

Vi kommer alltid minnas de människor som faller i kampen för en annan värld oavsett var på vår jord. Kampen fortsätter för rättvisa för det colombianska folket och för ett enat latinamerika.

Marcia Escobar

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion