Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Hälsning till nybildat ungdomsförbund i Danmark

Förra helgen beslutade vårt moderpartis systerorganisation i Danmark, Kommunistisk Parti, att under den kommande kongressperioden bilda ett ungdomsförbund. De senaste åren har Danmark haft en politiskt vänstervåg. Det visade sig tydligt i det senaste valresultatet till Folketinget där den radikala vänstern, representerad av Enhedslisten, gick kraftigt framåt. Men det har också märkts för Kommunistisk Parti, som de senaste tre åren mer än fördubblat antalet unga medlemmar.

Uttalande från RKU:s internationella utskott
RKU ser med stor glädje fram emot bildandet av en ny kommunistisk ungdomsorganisation som tar det till sin uppgift att organisera den unga danska arbetarklassen till strid för sina intressen och för socialismen. Vi är fullkomligt övertygade att det nya ungdomsförbundet kommer ge förnyad kraft inte bara åt den marxist-leninistiska rörelsen i Danmark utan också åt oss svenska ungkommunister. RKU önskar er all framgång i byggandet av ert förbund och vi hoppas att våra två organisationer kan lära av varandra och samarbeta i frågor som rör den skandinaviska ungdomens framtid och stödja varandra i vår gemensamma kamp.

Socialismen är framtiden! Framtiden är vår!

Povel Johansson
för Internationella Utskottet

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion