Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Libyen: Ökade protester mot övergångsrådet och krigsherrarna

Samtidigt som imperialismens blickar vänts mot Syrien visas resultatet av den ”humana interventionen” upp i Libyen. En gång Afrikas mest välmående land och med en relativt utvecklat välfärd är nu Libyen ett land i upplösning. Ingen fungerande centralmakt finns och de krigsherrar som gladeligen ställde upp på NATO-imperialismens sida strider nu mot varandra för att försöka berika sig så mycket som möjligt själva.

I stort sett har media valt att vara tysta om den senaste tidens utveckling i Libyen, men ibland slinker nyheter igenom. Den 11:e december rapporterade Reuters om strider vid Tripoli flygplats där den milis som ”tagit makten” över flygplatsen attackerades av en okänd väpnad grupp, en nyhet som belyser den bisarra situationen i landet. Efter ett brutalt bombkrig där tiotusentals libyer fick offra livet i ”demokratins” och ”frihetens” namn härskar nu kaos och splittring. Den elit av affärsmän och Gaddafi-avhoppare som utgjorde det ”Nationella Övergångsrådet” berikar sig medan Libyens folk får handskas med våld, korruption och laglöshet. Dessutom har många ur Libyens svarta befolkning har fått fly efter rasistiska pogromer riktade mot dem.

Samtidigt växer motståndet mot Övergångsrådet och de nya härskarna. I Tripoli har en ”occupyrörelse” växt fram med krav på att avväpna miliserna som terroriserar befolkningen och med paroller mot övergångsrådet och den nya regimens metoder som många jämför med den tidigare regimens. Även i Benghazi, de så kallade ”rebellernas” och Övergångsrådets bas, anordnas protester och den 12 december rapporterar bland annat nyhetssidan Businessweek om 20 000 demonstranter i den största demonstrationen mot övergångsrådet hittills. Det är uppenbart att många av de som lät sig luras av Övergångsrådets löften nu insett att de inte fått det ett dugg bättre än tidigare.

Libyen utgör ett tydligt exempel på vad vi kommunister hela tiden hävdat, att imperialismens bomber och utländsk ”intervention” aldrig kan leda till ett folks befrielse. Libyens folk har fått nya härskare och vi kan vara säkra på att de imperialistiska Nato-länderna ser till att skörda frukterna av vad de sått. Liksom i Irak kort efter invasionen lär oljekontrakten snart skrivas på och oljeledningarna vara den enda infrastrukturen värd att bygga upp.

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion