Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Upp till kamp för jämställdhet

Internationella kvinnodagen instiftades för mer än 100 år sedan av dåtidens kommunister men är fortfarande viktig och aktuell.

För än idag lider kvinnor under ett förtryck. Det är kvinnor som drabbas hårdast i de imperialistiska krig som plågar världen och det är kvinnor som drabbas värst av fattigdom och svält. Det är kvinnor som lider mest under kapitalismen, ett system som skapar orättvisor, miljöförstöring, klassklyftor, fattigdom och krig.

Men kvinnor lider inte bara ute i världen. Det påstås ibland att Sverige är världens mest jämställda land men kvinnor förtrycks här också. Samhället präglas av patriarkala maktstrukturer. Redan från födseln tvingas vi in i könsroller som avgör hur tjejer och killar ska se ut och bete sig.

Det innebär bland annat att tjejer uppfostras att ta mindre plats. Det innebär också att det finns sjuka idealbilder av kvinnor, framförallt inom porr- och skönhetsindustrin där kvinnokroppen behandlas som en vara att köpa och sälja.

Könsrollerna märks också av i skolan, bland annat i särbehandlingen av tjejer. Lärarna har ofta olika förväntningar på tjejer och killar. Tjejer förväntas vara duktiga och tysta medan killar får beröm om de tar samma ansvar som tjejerna.

Könsrollerna påverkar inte bara skolgången. Efter skolan innebär kvinnoförtrycket att kvinnor får lägre lön än män. Kvinnor tjänar i genomsnitt endast 80% av det männen tjänar.
Kvinnor får inte bara en sämre lön än män utan tvingas också jobba under sämre arbetsförhållanden. Kvinnor har lägre lön, sämre anställningsvillkor och jobbar oftare ofrivilligt deltid.

Kvinnodominerade yrken har mycket sämre anställningsformer än de mansdominerade yrkesgrupperna. Varannan ung tjej inom LO-yrkena jobbar idag under en osäker anställning. Det kan vara korta vikariat eller timanställningar. Anställningsformer som gör det svårt att planera sitt liv, att flytta hemifrån, att ta ett enkelt lån -helt enkelt att bli vuxen.

Men kvinnoförtrycket slutar inte på jobbet. Även om det påstås att Sverige är världens mest jämställda land tar kvinnor fortfarande det största ansvaret för det obetalda hemarbetet, att diska, städa, tvätta och laga mat därhemma. Om man lägger till det obetalda hemarbetet till det andra arbetet så utför kvinnor i genomsnitt en två timmar längre arbetsdag än män.

Kvinnoförtrycket innebär att kvinnor tjänar mindre än män, trots att de jobbar hårdare. Det innebär att de förväntas bete sig och se ut på ett visst sätt. Det innebär att kvinnor utnyttjas som sexobjekt i den vidriga och dekadenta porrindustrin. Dessutom misshandlas årligen tiotusentals kvinnor av sina män.

Kvinnoförtrycket ska bekämpas och de patriarkala maktstrukturerna ska krossas. RKU kämpar för att kvinnor ska enas och ta kamp för sina rättigheter i hemmet, på jobbet och i samhället.
Men samtidigt är det skillnad på kvinnor och kvinnor. Det finns borgerliga feminister som tycker att det viktigaste är att bolagsstyrelserna är jämställda och att rika kvinnor ska få skattesubventionerade pigor att städa deras hem. En sådan feminism står inte vi i RKU för. Vi står för en socialistisk feminism. Vi vet att arbetartjejer har mer gemensamt med sina manliga jobbarkompisar än sina kvinnliga chefer. Och om vi ska krossa kvinnoförtrycket en gång för alla så krävs det att vi krossar kapitalismen. För så länge det finns kapitalister som tjänar pengar på förtrycket av kvinnor kommer kvinnoförtrycket att finnas kvar. Kvinnoförtrycket är förknippat med kapitalismen och det är först under socialismen som kvinnans fullständiga frigörelse blir möjlig.

Men vår socialistiska feminism handlar också om att stärka arbetarkvinnans rättigheter här och nu. Vi kämpar för kvinnors rättigheter på jobbet, för rätten till heltid, fast anställning och rättvis lön. Vi kämpar för att bygga ut den offentliga sektorn där många kvinnor jobbar, en sektor som är hårt drabbad av nedskärningar och underbemanning. Vi kämpar också mot objektifieringen av kvinnor, vi vill förbjuda porr och sexistisk reklam.

En bättre ställning för arbetarklassens kvinnor och jämställdhet mellan könen är inte bara en självklar fråga i sig. Det är också viktigt för att kunna organisera en stark och stridbar arbetarrörelse.

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion