Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

RKU:s ordförandes 1 maj-tal

Här nedan kan du läsa William Wismeiers, ordförande i RKU, 1 maj-tal.

William Wismeier (mitten), ordf. RKU
William Wismeier (mitten), ordf. RKU

Kamrater, vänner och 1 maj-firare,

Det är någonting ruttet i staden Göteborg.
Sedan årsskiftet har flera unga människor skadats och dödats i skjutningar i våra förorter. Skjutningarna och våldet i förorterna är ett problem i sig som måste lösas. Men det är också ett symptom på ett mycket större problem. Att vi lever i en delad stad.

En delad stad, där du som börjar i grundskolan i Bergsjön har 60 procent chans att klara gymnasiebehörigheten, medan behörigheten nästan är garanterad om du börjar skolan i Centrum eller i Askim. En delad stad där 60 procent av barnfamiljerna i Bergsjön lever i fattigdom medan bara 2 procent i Torslanda.

Göteborg är en delad stad med olika villkor, beroende på var du heter, var du bor och vad du jobbar med. Eller om du överhuvudtaget kan få ett jobb. Politikerna i den här staden vet om detta. Siffrorna är tagna från deras egen rapport om skillnader i sociala livsvillkor i Göteborg. Men det räcker inte med att förstå hur världen ser ut. Utan vi måste också förändra världen.

När den rödgrönrosa ledningen i Göteborg skriver på Göteborgs-Postens debattsida den 23 april så säger de att man ska satsa på framför allt skolan för att bryta segregationen.
När man läser verksamhetsmålen i kommunens budget så talar politikerna om att höja lärartätheten och stärka upp verksamheten i utsatta områden. När Sveriges statsminister Stefan Löfven var på plats på Hisingen efter massakern på Vårväderstorget lovade han satsningar på de unga i förorterna. Det är vackra ord som vi alla kan hålla med om.
Samtidigt så gör politikerna helt tvärtom.

På Ryaskolan i Biskopsgården finns det ett underskott i budgeten som måste sparas in. Stadsdelsledningen säger att det inte ska påverka personaltätheten. Men när resurser sparas i skolan påverkar det alltid utbildningen och elevernas villkor.
Fritidsgården Radar 72:s verksamhet i Kortedala är hotad på grund av att det kommunägda fastighetsbolaget planerar att chockhöja lokalhyrorna.
Radar 72 var en av fritidgårdarna som startade upp efter Backabranden 1998 när 63 ungdomar miste livet. Efter protester och krav från ungdomar och sociala rörelser startades det upp nya fritidsgårdar för att ge ungdomar någonstans att vara och en möjlighet till en meningsfull fritid. Nu hotas den här viktiga verksamheten.

Karl Johansskolan i Majorna ska spara in pengar genom att avskeda specialpedagoger och elevassistenter. Helt avgörande tjänster för barn och unga som har svårt att klara skolan.
Rektorn säger att uppsägningarna inte kommer påverka utbildningen, eftersom resurser inte har något samband med kvalitet och att personalen kan ersättas med Ipads och nyinköpta appar.
Vad säger det till eleverna? Var så god en iPad – så du kan hantera dina koncentrationssvårigheter. Man kan hitta många brister i ungdomars vardag, men tillgången till tekniska prylar kanske inte är den största av dem.

En av de ansvariga politikerna, Karin Pleijel från Miljöpartiet skriver i ett mail till en orolig förälder att förändringar kan kännas hotfulla, men de kan också vara en möjlighet!
Ja men va bra! Om man bara ser det på det sättet istället. Vad smart! En Möjlighet! En riktigt fin Möjlighet, när man blir av med kompetent och viktig personal!
Men om nu nedskärningar verkligen ÄR en Möjlighet, varför nöja sig med att ta bort bara hälften av specialpedagorna och elevassistenterna? Ta bort allihopa! Då kan vi börja snacka Möjligheter för de elever som har det svårt i skolan!
Eller varför ska vi ha en skola överhuvudtaget? Då blir det tal om riktigt fina Möjligheter för oss unga i Göteborg.
Följer man logiken ända fram – då har vi till slut en värld som mest liknar Flugornas herre. Men det kanske ÄR en värld full av möjligheter för sådana som redan har makt och rikedom. För oss andra, som inte har det, som bor på den andra sidan av den här delade staden, så är det en väldigt hotfull värld.

Resurser har ingen samband med kvalitet, säger Karl Johansskolans rektor. Vad säger det till de i personalen som har slitit hårt för att stötta och hjälpa elever med problem? Ert arbete har inte haft någon betydelse. Kvalitén, den kommer vara densamma utan er. Hur ser skolelever, lärare och föräldrar på nedskärningarna? Som en spännande möjlighet eller som ett hot mot deras framtidsutsikter?
Fritidsgården Radar 72, Ryaskolan och Karl Johanskolan är bara några exempel på de nedskärningar som är att vänta i Göteborg.
Staden som alla vet REDAN NU är segregerad, där unga REDAN NU har olika livsvillkor beroende på var du bor. Detta kommer givetvis förvärras om vi inte sätter stopp.

Vi kommunister, vi säger istället till politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige:
– Gör verklighet av de vackra orden! Håll era löften! Satsa på skolan!

Göteborgs kommun har gått med överskott i miljardklassen i flera år och planerar för stora överskott även i år. Använd dessa pengar för att rusta upp skolan, motverka segregationen och skapa RIKTIGA Möljigheter för alla unga som växer upp i Göteborg att ha ett hopp om en dräglig framtid.
Räcker inte pengarna i kommunen? Ja men bryt då budgeten, kräv mer pengar från regeringen! Det är ju era egna partikamrater i Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr det här landet.
Dom får i så fall höja skatterna för de rika. De rika som har fått allt de pekat på de senaste decennierna med jobbskatteavdrag, slopad förmögenhetsskatt och rut- och rotavdrag.
Strunta i vad de nyliberala marknadsekonomerna säger. De går bara företagens ärenden.

Det finns inget viktigare än oss unga.
Satsa på skolan – Satsa på förorterna!

* * *

Det är helt klart någonting ruttet i staden Göteborg.
Att politiker säger en sak och gör en annan gäller inte bara i skolfrågan. Det gäller även i staden i stort och hur den ska utvecklas. Västlänken och trängselskatten är tydliga exempel på detta.
Först så lovade Socialdemokraterna att det självklart skulle bli en omröstning om trängselskatten. Sedan så backade man från det löftet och införde trängelskatten.
Efter att man fått en enorm folklig opinion emot sig blev det tills sist en folkomröstning. En folkomröstning som hade ett högt valdeltagande och som gav ett klart och tydligt NEJ till trängselskatten. Och med det resultatet så borde det ju ha varit klart. Vi lever väl i en demokrati där all makt ska utgå från folket?

Men så blev det inte. Trängselskatten finns kvar och har till och med höjts. Projektet Västlänken har påbörjats och inom en snar framtid kommer hela stan vara en byggarbetsplats – mot folkets vilja.Detta är ett hån mot demokratin.
Vi kommunister, vi är inga motståndare till samhälleliga satsningar. Vi ser gärna stora infrastruktursatsningar. Men infrastruktur är statliga åtaganden som ska betalas av statens kassa. Inte av en trängselskatt som slår hårdast mot de som har tunnast plånbok.
Folkomröstningen visar också att de är förortens folk som säger nej till trängselskatten. Nejet var tydligast i Frölunda, i Backa och i de norra förorterna. Och dessutom så verkar Västlänken vara ett synnerligen illa genomtänkt projekt som vi kommer få dras med under lång tid framöver om vi inte gör någonting drastiskt.
Men vi kommunister har inget emot drastiska åtgärder, när de behövs. Vi säger stoppa Västlänken, följ folkomröstningen och avskaffa trängselskatten. Gör gärna satsningar, gör det på kollektivtrafiken i Göteborg.
Inför nolltaxa i kollektivtrafiken, satsa på att bygga ut spårvägsnätet och öka turtätheten i busstrafiken! Allt detta är mycket bättre lösningar på de problem som Göteborg har än Västlänken.

* * *

Det är någonting ruttet i staden Göteborg där politikerna säger en sak och gör någonting helt annat. Det är någonting ruttet i staden Göteborg där ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist är permanenta tillstånd.
Det behövs en kraft som rensar upp det ruttna i den här staden. Det behövs en kraft som gör upp med den så kallade Göteborgsandan som bara innebär att politiker ska göra de som storföretagen vill.
Det finns möjligheter, abslout. Men inte sådana som Miljöpartiet ser när de skär ner på skolan. Möjligheterna finns hos oss som vill se ett annat Göteborg och en annan värld.

Möjligheten till förändring finns när vi går samman. Vi ska protestera mot alla nedskärningar och vi ska vara en nagel i ögat på makten varje gång de struntar i folkviljan. Vi behöver bli fler.

Vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom vill samla ungdomar runt om i stan som har fått nog av nedskärningar, segregation och högerpolitik. RKU finns för oss som är trötta på ett samhälle där din makt och din ställning avgörs av hur mycket pengar du har.
Vi i RKU vill vända på den ordningen, och skapa ett samhälle som utgår från människors behov istället för ökade vinster till de redan rika.
Nu på tisdag den 5 maj kl 18.00 bjuder vi in till ett möte för dig som är intresserad av att diskutera hur vi ska göra för att skapa motstånd. Du som är ung i Göteborg är varmt välkommen.
Det är organiseringen som ger oss Möjligheter. Och det är organiseringen av oss unga arbetare och skolungdomar som är verkligt hotfull för de som har rikedom och makt. Bli därför en hotfull möjlighet – Organisera dig – Gå med i RKU!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion