Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Granskningsnämnden fällde Kaliber

Granskningsnämnden har fällt samhällsprogrammet Kaliber i P1 för att det stred mot kravet på saklighet i reportaget om RKU. Granskningsnämnden kritiserar Kaliber för att ha påstått att statliga bidragspengar använts till resor. Nämnden ansåg att detta var så missvisande att det stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden kritiserar också Kaliber för att ha använt citat från en politisk rapport på ett missvisande sätt så att det framstod som att RKU stödde attacker på civila israeler, även om nämnden inte ansåg att detta var tillräckligt allvarligt för att strida mot saklighet.

RKU:s ordförande Pär Johansson säger i en första kommentar att det är bra att den här typen av tesdriven och partisk journalistik fälls:

- Klarar man inte att skilja sin egen politiska agenda från saklighetskravet blir resultatet ett politiskt kampanjreportage mot en demokratisk organisation i syfte att smutskasta organisationen. Det är bra att det nu är klarlagt att detta var en djupt osaklig och osmaklig typ av högerjournalistik.

- Programmet var politisk propaganda som gjorde demokratin en otjänst. Det är bra att deras journalistiska krok klassats som rena osakligheter av Granskningsnämnden. I sin förlängning är detta ett hot mot demokratin eftersom Kaliber inledde en process där åsikter som strider mot maktens skall tystas.

- Kalibers reportage har fått stora konsekvenser för RKU som organisation. RKU förlorade statsbidraget och är nu Sveriges enda helt självförsörjande ungdomsförbund. Risken med den typen av journalistik som Magnus Sandelin bedriver är att den fria och allsidiga debatten bland ungdomar beskärs när det är »fel» att vara kommunist och »rätt» att vara höger.

Förhoppningsvis så kan dagens beslut även ge den statliga åsiktspolisen Ungdomsstyrelsen en tankeställare.

Avslutningsvis säger Pär Johansson att nu i augusti reser 37 RKU:are med den svenska delegationen till Världsungdomsfestivalen i Venezuela och alla betalar som vanligt sina resor själva...

För mer information ta kontakt med RKU:s förbundscentral 031-24 44 17 eller Pär Johansson RKU:s ordförande 0737-021 598

Beslutet och GRN:s pressmeddelande finns på www.grn.se

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion