Strejkande arbetare hos GM

Allt stöd till strejken på GM!

I söndags gick 50 000 arbetare hos den amerikanska biljätten General Motors ut i strejk. Detta efter att avtalet mellan fackförening och arbetsköpare gick ut och inget nytt avtal har ännu nåtts. Arbetarna strejkar för bättre arbetsvillkor, skäliga löner och en rimlig sjukförsäkring. RKU:s internationella utskott har antagit ett stöduttalande för de strejkande arbetarna, läs det här nedanför!

2019-09-19
Nyhet

To the striking workers of General Motors

The Revolutionary Communist Youth of Sweden wants to extend this solidarity greeting to the striking workers of General Motors. When big corporations want to worsen working conditions, the working class must show strength and unity. We can’t let capitalists gain ground and set into system to make life more difficult for the working class, and striking is one of the best weapons in our arsenal to prevent this from happening. Keep the spirits up and don’t let GM think they can win; your show of courage will leave them scared.

Workers of the world unite!

International committee,
Revolutionary Communist Youth of Sweden

Till de strejkande arbetarna på General Motors

Revolutionär Kommunistisk Ungdom vill överräcka denna solidaritetshälsning till de strejkande arbetarna på General Motors. När stora företag försöker försämra våra arbetsförhållanden måste arbetarklassen visa enhet och styrka. Vi får aldrig låta kapitalisterna vinna mark och sätta i system att arbetarklassens förhållanden ständigt ska försämras. Att strejka är ett av de starkaste vapen vi har till hands för att förhindra kapitalisternas framfart. Håll glöden uppe och låt inte GM invaggas i tron om att de kan vinna; ert mod och er kampvilja kommer skrämma dem!

Arbetare i alla länder, förena er!

Internationella utskottet,
Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Strejkande arbetare hos GM