Nadja Lundberg, förbundssekreterare RKU

RKU:s 1 maj-tal!

Lyssna på Nadja Lundbergs tal från Röd Front 2020! Om pandemins effekter på oss unga och behovet av en annan framtid än den vi ser idag.

2020-05-06
Nyhet

Förbundscentralen

Nadja Lundberg, förbundssekreterare RKU