Kämpa med RKU på den internationella kvinnodagen!

Idag är det viktigare än någonsin att organisera motståndet till patriarkatet och samhällssystemet som upprätthåller det. Bli del av kampen genom att kämpa med RKU på den internationella kvinnodagen 8-mars!

2023-03-06
Nyhet

Den internationella kvinnodagen är en av de viktigaste dagarna för kamp och agitation under året. Dagen är inte bara viktig i kampen för jämställda villkor mellan kvinnor och män men även i den bredare kampen mot alla former av patriarkalt förtryck.

8-mars har alltid varit en röd kampdag sedan den instiftades 1910 på förslag av kommunisten Clara Zetkin För RKU har dagen varit en hörnsten av vår politik och är en av de viktigaste dagarna för kamp och agitation i vårat arbete under året.

I tider av tilltagande repression där de rättigheter kvinnor kämpat sig till inte längre tycks vara lika givna är det viktigare än någonsin att kämpa tillsammans, ensam är man svag men tillsammans är vi starka! Kom därför med och kämpa med RKU på 8-mars.

Klicka här för se alla tider och platser för RKU:s olika arrangemang

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse
Relaterade artiklar