Nyheter och uttalanden

2022-06-01

Uttalande antaget av RKUs nationella konferens under kristihimmelfärdshelgen.

2022-04-18

Demonstrera och protestera med RKU och Kommunistiska Partiet på 1 Maj!
I år samlas vi under parollerna Arbete - Välfärd - Fred - Socialism.

Här är listan med de orter RKU kommer...

2022-03-25

Uttalande från norra distriktsledningen om regeringens nyligen fattade beslut att låta det brittiska bolaget Beowulf Mining påbörja gruvbrytning i Kallak (Gállok).

2022-03-07

Det har varit ett tufft par senaste år. Inte minst för alla kvinnor som arbetar inom vården, som har sett sina arbetsplatser ställas om helt för att bekämpa COVID-pandemin och som behövt arbeta...

2022-03-03

Denna text är en översättning av ett officiellt uttalande från RKSM(b):s - Revolutionära Kommunistiska Ungdomsunionens - centralkommitté i Ryssland.

2022-03-01

Gemensamt uttalande av Kommunistiska partiet och RKU

2021-10-25

I slutet av september fick byggmaterialbolaget Cementa, som b.la. sysslar med framställning av cement, en undantagslag fastställd av regeringen för att deras verksamhet på Gotland skulle fortgå....

2021-10-22

Den 15:e juli godkände EU-domstolen att två tyska firmor hade avskedat muslimska kvinnor för att de bar slöja.

2021-06-23

Regeringen Löfven föll förra veckan. Efter att Vänsterpartiets misstroendeförklaring mot Stefan Löfven fick 181 ja-röster, står vi nu antingen inför ett nyval eller talmansrundor. Grunden till det...

2021-05-31

Årets 1 maj tal hölls av Arvid Gustafsson, RKU:s förbundsordsförande, på Röd Front 2021 i Göteborg (återuppladdad, ursprungligen uppladdad 2021-05-05).

Sidor