Fördöm Israels övergrepp på den palestinska befolkningen

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av Israels attacker på Palestina

Vi ser med ilska och sorg hur Israel återigen tillåts mörda och lemlästa Gazas befolkning. Israel och svensk media påstår att anledningen till Israels övergrepp de senaste veckorna beror på mordet utav tre israeliska bosättare på Västbanken.

2014-06-22
Uttalande

Vi vänder oss emot det påståendet. Mycket pekar på att Israel redan från början visste vilka som var skyldiga och i jakten på dessa dödades fem palestinier och flera hundra greps utan skäliga misstankar. Vi menar istället att Israels anfall på Gaza är ett försök att krossa den palestinska motståndsrörelsen och förhindra att nya demokratiska val ska kunna genomföras i Palestina efter det avtal som Fatah och Hamas skrev på i april i år.

Vi vänder oss också emot de hycklande politiker som menar att konflikten är jämbördig; att båda sidor är medskyldiga eller att Israel har rätt till självförsvar. Israel är en expansionistisk apartheidstat som är byggd på över 66 år av terror, krig och förföljelse av det palestinska folket. Palestinierna har all rätt att försvara sig, men också att slå tillbaka mot den israeliska ockupationen.

  • Bojkotta Israel
  • Solidaritet med det palestinska folket
  • Befrielsekamp är inte terrorism

RKU:s centralstyrelse

2014-06-22