Nej till ett borgerligt och cyniskt utnyttjande av flyktingkrisen

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av till uppgörelsen i migrationspolitiken

I detta nu upplever Europa den mest omfattande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Miljoner människor försöker ta sig hit från främst norra Afrika, Syrien, Afghanistan och andra länder. Områden och länder som de senaste åren präglats av krig och misär.

2015-10-28
Uttalande

Situationen i de krigsdrabbade områdena har inte uppkommit av sig själv, den är till stora delar skapad och ständigt underblåst av de västimperialistiska länderna med USA i spetsen, men även Sverige har en skuld i det hela. Dels genom det ovillkorliga stödet till USA:s imperialistiska krig i Irak och Afghanistan (i vilket svenska soldater fortfarande deltar), dels genom deltagandet i kriget mot Libyen och dels genom finansieringen av terrorgrupper i Syrien. Att människor nu flyr är alltså en konsekvens av en förd politik och det är mot den man måste ta kamp om vi vill leva i en värld där flyktingkriser likt dagens inte existerar. Det kan tyckas låta som stora ord men det gör dem inte mindre sanna: huvudfienden är det kapitalistiska systemet som i sin globala jakt på profit orsakar krig och utsugning!

Flyktingkrisen är en verklighet som påverkar Sverige. Migrationsverket meddelade förra veckan att prognosen för hur många flyktingar som väntas komma till Sverige i år är 160 000, med reservationen att det kan komma så många som 190 000. Lika många väntas enligt samma prognos söka sig till Sverige även nästa år. Det ställer stora krav på det svenska samhället. I fredags (23/10) lät statsminister Stefan Löfven meddela att regeringen tillsammans med allianspartierna nått en överenskommelse för den svenska migrationspolitiken. För att “säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända” presenteras i ett sex-sidigt dokument olika insatser. Det handlar bland annat om att tillfälliga uppehållstillstånd ska införas, sänkta krav på anställningsformer samt ett utökande av RUT-tjänster. På nyliberal byråkratiska heter det att “Syftet med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna.”

Bortom de innehållslösa orden innebär överenskommelsen i praktiken ett hårt slag mot den svenska arbetarklassen såväl som mot de som nu söker sig till Sverige. Den cyniska taktiken från de sex kapitalistiska partierna är att använda flyende människor som ett verktyg för pressa tillbaka arbetarnas rättigheter och dumpa löner. Nyanlända ska kunna anställas utan kollektivavtalsenlig lön och trygghet vilket påverkar den enskildes möjlighet till försörjning men detta kommer också innebära att tryggheten på jobbet för gemene arbetare pressas tillbaka. Denna taktik, att spela ut arbetare mot varandra, är en gammal borgerlig sådan. Resultatet blir en ökad polarisering mellan olika grupper vilket skapar rasism men även en generell tillbakapressning av arbetarna som ett kollektiv, något som spelar SD rakt i händerna.

Vi i RKU säger att flyende människor inte ska används som verktyg av överklassen i deras kamp för att splittra oss i arbetarklassen, som har allt intresse av att kämpa tillsammans. Därför är vi motståndare till uppgörelsen i migrationspolitiken och uppmanar till protester till den.

RKU:s centralstyrelse

2015-10-28