Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Ledare: Socialism eller barbari?

Simon Renner,
Redaktör för Rebell

Det sägs ofta att vi lever i den bästa av världar. Budskapet om att vi valt att organisera vårt samhälle på det enda möjliga sättet basuneras ut överallt, både direkt och indirekt. Alternativa organiseringsmodeller presenteras inte för elever i skolan eller nämns högt i media. De återfinns inte heller bland partierna som utgör det politiska etablissemang, vars huvudsakliga uppdrag att förvalta det rådande systemet.
Innebär det att det helt saknas alternativ? Står kapitalismen – det system som innebär att en minoritet ska äga makt och rikedom medan en majoritet ska förpassas till det motsatta förhållandet – utan lämplig utmanare? Nej, givetvis inte. Utmanaren heter socialism, och det behövs nu mer än någonsin.

I år är det exakt hundra år sedan den polska kommunisten Rosa Luxemburg drog frågan om vilket samhälle vi vill leva i till sin spets. Antingen – sa hon genom att citera Friedrich Engels – övergår det borgerliga samhället till socialismen eller faller tillbaka till barbariets stadium. Detta skrevs 1916, mitt under ett brinnande världskrig och en revolutionär stämning i många europeiska länder.
Trots att mycket vatten har runnit under broarna sedan dess måste frågan ställas likadant idag: ska vi fortsätta leva under kapitalets barbari eller övergå till socialism? Genom att låta frågan stå så kommer politiska skillnader synliggöras och den antagonistiska motsättningen mellan arbete och kapital komma upp till utan, den konflikt som hela vårt samhälle vilar på.

Frågan översatt till dagens konkreta verklighet kan förslagsvis formuleras människovärde eller marknadsvärde? En verklighet som tillåter marknadsvärdet – den ständiga jakten på maximal profit – att diktera ordningen.
Det skärs ner i skolor för att spara pengar och osäkra anställningar har gjort människor till slit och släng-varor i ett led för företagen att öka sin vinst. Det byggs inga billiga bostäder till alla sökande för det skulle medföra en värdeminskning av de befintliga bostäderna, och svenska vapen säljs till krigsförande länder med mördade människor som följd.
Mot detta står en politik som sätter människovärdet främst i direkt motsättning. En politik som säger att människors behov av trygghet ska styra, och inte krav på ökade utdelningar till företagsledare. Det är kommunisternas politik, och vi finns här för dig som har valt människovärdet framför marknadsvärdet och som vill göra det i handling.

Förändring kommer aldrig av sig själv utan den drivs på och genomförs av kämpande människor. Väljer man socialism före barbari räcker det därför inte enbart med att knyta näven i fickan varje gång man ser marknadsvärdet segra över människovärdet – det gäller att organisera sig för att tillsammans med andra ta kamp. På jobbet, i skolan, i idrotts- eller bostadsföreningar och i andra sammanhang.
För dig som söker ett revolutionärt ungdomsförbund finns RKU. Vi är förbundet som alltid står på de förtrycktas sida och som alltid väljer människovärdet före barbariets pengajakt. Som i handling visar att det finns ett annat sätt att organisera samhället på.
Kom med du också!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion