Studera, kämpa, lär!

Rebell 2015-2

Framsida

Lämna freden ifred

Årets andra nummer av Rebell handlar om Nato, och om hur den imperialistiska krigsalliansen nu knyts allt närmare Sverige.
Numret innehåller även en intervju med aktivister från Ship to Gaza, en redogörelse för vilka rättigheter du har på sommarjobbet, en reseberättelse från det socialistiska Kuba och mycket mer.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 5-9 – läs som pdf! (2,2 mb)

Krigsalliansen Nato
Ett fredsprojekt? Ja, i alla fall om vi får tro de borgerliga medierna och våra politiker från både höger och vänster. Men är det verkligen i fredens namn som Nato rustar för fullskaligt anfallskrig?
Rebell går igenom krigsalliansen Natos historia och visar att deras bild av sig själva som ett »fredsprojekt« stämmer väldigt dåligt överens med verkligheten.


s 14-19 – läs som pdf! (343 kb)

»Vi seglar att bryta blockaden«
Just nu befinner sig Ship to Gazas båt Marianne av Göteborg i Medelhavet. Siktet är inställt på Gazas hamn med det uttalade syftet att bryta den israeliska blockaden av Gaza. Rebell besökte båten innan hon lämnade Göteborg och träffade Ship to Gazas svenska ordförande Mikael M Karlsson och andra aktivister för ett samtal inför seglatsen.

Dessutom...

Ledare: Nej till värdlandsavtalet och Nato
Torsdagen den 28 augusti förra året, mitt under valrörelsens slutspurt, beslutade Alliansregeringen att godkänna Natos värdlandsavtal med Sverige. Avtalet undertecknades veckan efter på Natos toppmöte i Wales av Sveriges Överbefälhavare Sverker Göransson. Allt skedde utan större debatt eller medial uppmärksamhet. Nu är det hög tid att protestera mot avtalet, skriver Rebells nya redaktör Simon Renner

Krönika: Mitt första sommarjobb
För många inleds arbetslivet med ett sommarjobb. I denna krönika berättar Göran Sjöstrand om hur hans första kontakt med arbetslivet var sommaren då han fick jobb på ett äldreboende, och hur mycket det gjorde med honom.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion