Kamp för ungas rättigheter!

Följande uttalande antogs vid RKU:s åttonde kongress, 17-20 maj 2007, i Göteborg.

Under hösten och våren har Hotell- och restaurangfackets blockad av salladsbaren Wild ’n’ Fresh i Göteborg uppmärksammats. När facket väl tar till kamp för de anställdas rättigheter, då går högern till attack.

Karriäristerna i alliansens ungdomsförbund är som vanligt de mest extrema. De hatar att arbetare sluter sig samman och kräver drägliga arbetsvillkor. Deras budskap är att dagens unga klarar sig utan facket.

För ungdomarna i alliansens ungdomsförbund stämmer det antagligen. De kommer klara sig utmärkt utan facket. I deras fortsatta karriärer som statssekreterare, ombudsmän eller vad nu deras partier ordnar åt dem, behövs antagligen inte kamp för drägligare arbetsvillkor. Tvärtom. De kommer att hamna på andra sidan, där de ser facket som motståndare, och då kan man förstå att de tycker att facket har för mycket makt.

Alla vi som arbetat vet att det är precis tvärtom. Det är inte facket och de anställda som har för mycket makt på dagens arbetsmarknad, utan arbetsgivarna och företagsägarna.

Det hela är mycket enkelt: kollektivavtal och starka fack gynnar de anställda, svaga fack innebär maktlöshet och förnedring. Alliansens ungdomsförbund ställer sig på maktens sida mot alla de ungdomar som arbetar.

RKU ställer sig på den andra sidan, tillsammans med de ungdomar som arbetar, och riktar samtidigt en uppmaning till dagens fackförening: Det är bara i kamp och enighet det går att vinna mot arbetsköparna. Ett kämpande fack behöver inte frukta medlemsflykt.