Vi stödjer socialismens Kuba!

Följande uttalande antogs vid RKU:s åttonde kongress, 17-20 maj 2007, i Göteborg.

Få länder blir så angripna i media som Kuba. Att säga något positivt om landet är att svära i kyrkan. Trots detta är Kuba en stor förebild för miljontals fattiga i Latinamerika och övriga tredje världen.

Detta går inte väl hem hos USA som länge har försökt tysta denna kritiska röst. I 48 år har USA haft en handelsblockad mot landet. Detta ställer till stora problem för Kuba som inte tillåts köpa nödvändiga varor. USA förvägrar dem till och med rätten att köpa mediciner. Genom blockaden försöker supermakten knäcka befolkningen i ett land som har valt en annan väg. De hoppas att kubanerna ska bli så fattiga att de inte ser någon annan utväg än att underordna sig.

Detta måste få ett slut – blockaden måste upphöra!

Trots att Kuba är ett fattigt land, någon som självklart förvärras av blockaden, har de ett välfärdssystem i världsklass. Alla garanteras gratis sjukvård och utbildning. Detta är möjligt eftersom människors behov sätts i centrum. Tänk vad som skulle vara möjligt att göra här i Sverige, ett rikt land, om våra politiker hade haft samma målsättning.

Kuba har dessutom utsetts av Världsnaturfonden, WWF, till de enda landet i världen som har en ekologiskt hållbar utveckling.

Många tror nog att det socialistiska Kuba inte skulle överleva utan Fidel Castro. Men revolutionen har gång på gång visat sig starkare än vad högern har trott. Det senaste året, medan Castro har varit sjuk, har kubanerna gjort klart att deras socialism inte hänger på en person. Kuba tar nya steg framåt och tusentals människor landet över ser till att det är möjligt.

RKU ger sitt stöd till socialismens Kuba och till kubanernas rätt att själva välja hur de vill organisera sitt samhälle.