Dags att förpassa kapitalismen till historiens soptipp!

Uttalande antaget av RKU:s elfte kongress, 9-12 maj 2013, i Göteborg.

Trots den ständiga produktivitetsökningen och all rikedom, är vi den första generationen som får det sämre än våra föräldrar. Vi är dom som får ta konsekvenserna av att dagens samhällssystem inte fungerar.

I en värld av arbetslöshet, tvingar den oss att jobba deltid, på vikariat, via bemanning, timanställning eller inte alls.

I en värld av vinster och profit förvandlar den oss, våra kroppar och allt vi gör till kunder, objekt och handelsvaror. Där de rika blir rikare på vår bekostnad, på vårt arbete.

I en värld av sexism och rasism diskriminerar den oss, splittrar oss, och trycker ner oss.

I en värld av miljöförstöring och utsläpp, förgör den jorden vi lever på.

I en värld av krig och imperialism, mördar den våra klassystrar och bröder, våra vänner och släktingar.

I en värld av konsumtion, ytlighet och utanförskap mår många av oss allt sämre. Kapitalismen bryter ned oss. Den förvandlar våra relationer till varandra, kärlek och vänskap, till konkurrens och egoism. Den bryter ned vårt samhälle.

Vi är fler och fler bland arbetarklassens unga som fått nog. Det är dags att vi knyter näven och gör motstånd. Det kapitalistiska systemet är ett ruttnande system. Det har ingenting att erbjuda oss. Därför har vi bestämt oss för att kämpa för ett annat samhälle, för socialismen och för att organisera oss i RKU. Och vi uppmanar dig som också har fått nog, höj näven i skyn och kom med oss! Vi är den generation som måste bära fram revolutionen!