Ut med kapitalisterna ur skolan

Uttalande antaget av RKU:s elfte kongress, 9-12 maj 2013, i Göteborg.

Den svenska skolan är en skola i förfall. Högerns skolpolitik har lett till en skola inriktad på vinster och profit istället för vad den ska vara inriktad på, vår utbildning!

När vinstintresset får bestämma, då får vår utbildning lida. Genom friskolesystemet och genom det “fria” skolvalet, har vi elever blivit handelsvaror och profitmöjligheter. Skolsystemet handlar inte längre om att ge oss bästa möjliga utbildning, utan istället att ge skolornas ägare vinster.

Tyvärr är läget inte bättre i de kvarvarande kommunala skolorna. Friskolesystemet och konkurrensen tvingar dessa skolor att konkurrera och skära ned i all verksamhet. Med föråldrat material och allt färre lärare blir undervisningen allt sämre!

Friskolesystemet förvärrar också segregationen och skolan blir allt mer en sorteringsanstalt där de som har de bästa förutsättningarna och med fullt stöd hemifrån favoriseras.

Det är dags att säga ifrån! Det är dags att kräva vår rätt till en bra och likvärdig skola för alla!

Vi i RKU säger:
– Nej till friskolor! Förstatliga skolan!
– Ut med kapitalismen ur skolan!
– För en likvärdig, avgiftsfri och bra skola för alla!