15 år i kamp för socialism

Uttalande antaget av RKU:s nionde kongress, 21-24 maj 2009, i Göteborg.

I år firar RKU femton år. RKU bildades i kampen mot imperialismen och högerpolitiken, för att det behövdes ett ungdomsförbund som står på arbetarungdomars och de förtrycktas sida.

RKU startades i kampen mot USA:s första krig mot Irak och i kampen mot krisen i början av nittiotalet. Fortsatt kämpar vi mot USA-imperialismen och än en gång mot att kapitalismens kris ska vältras över på arbetarna.

Högervindarna har alltid blåst hårt mot RKU. Vid samma tid som Expressen publicerade en dödsruna över kommunismen bildades de första RKU-klubbarna runt om i landet. Vi har alltid fått kämpa för att behandlas rättvist. Det är ett sundhetstecken och visar på vår potential. Det är när cheferna och rektorerna börjar klappa oss på huvudet som vi ska bli oroliga.

Vi har nämligen något farligt att säga. Att det finns en orsak till arbetslöshet, klassklyftor och fattigdom. Att orsaken är kapitalismen och jakten på ständig vinst. Men det riktigt farliga är att vi säger att det går att göra någonting åt det här. Att vi tillsammans, organiserat, kan åstadkomma förändringar.

Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen av det kommunistiska ungdomsförbundet och vi vill och vi behöver växa. Alla som vill kämpa för rättvisa och socialism är välkomna i det organiserade motståndet mot kapitalismen och högerpolitiken. För kommunismen, och med den tanken på ett rättvisare samhälle, lever. Så länge kapitalismen existerar kommer tanken om ett bättre och mer rättvist samhälle att leva.
Vi firar vårt 15-årsjubileum med att lova oss själva att jobba ännu hårdare under de kommande femton åren. För de krav som RKU reste då, 1994, är än mer aktuella idag. RKU behövs och vi behöver bli starkare och fler.

  • Kom med i kampen - gå med i RKU!