Bojkotta EU-valet!

Uttalande antaget av RKU:s nionde kongress, 21-24 maj 2009, i Göteborg

7 juni är det åter dags. Överheten manar oss att rösta till Europaparlamentet. Miljoner och åter miljoner plöjs ner för att förmå de EU-kritiska svenskarna att bli »Europavänner».

Låt oss konstatera direkt: EU har inget med demokrati och folkinflytande att göra. Inom unionen fattas de avgörande besluten under slutna former, fritt från all insyn. Det är själva kärnan i EU ‐ att genomdriva en lagstadgad högerpolitik. Och i den grad EU‐parlamentet har fått någon som helst möjlighet att påverka beslutsfattandet är det på bekostnad av de nationella parlamenten.

EU går som sagt inte att påverka. Det är ett elitprojekt som bland annat går ut på att rasera den offentliga sektorn, lönedumpning och byggandet av Fort Europa med hårdare gränser och en gemensam armé. Det är därför vi får rösta – för att det inte spelar någon vilka som sitter i parlamentet – det är marknadens frihet som står över allt. För trots allt snack om demokrati och påverkan röstar socialdemokraterna och moderaterna på samma sätt i nio av tio omröstningar i parlamentet.

EU:s nya grundlag fick vi inte rösta om. Det var för »komplext», för oss vanliga människor. Sanningen är att de var rädda för att vi skulle rösta nej, att vi inte skulle vilja att mer makt skulle flyttas till byråkratin i Bryssel. När det verkligen gäller något får vi inte rösta, men när det bara handlar om att ge legitimitet åt EU, så får vi det.

Alla riksdagspartier och deras ungdomsförbund bedriver nu stora kampanjer för att få oss att rösta, även de så kallat EU-kritiska partierna. Till och med Ung Vänster som vill att Sverige ska lämna EU, kampanjar inför valet för att vi ska förändra EU. Hur ska vi förändra EU när Sverige efter valet kommer inneha 18 av 736 platser, vilket är mindre än tre procent?

För oss EU‐motståndare gäller att inse att vi måste organisera oss kring kravet Sverige ut ur EU! Då hade vi verkligen kunnat ”förändra” EU. Genom att lämna unionen kan vi sätta ett exempel för övriga Europa att lämna elitprojektet EU bakom sig.

Det tycks, glädjande nog, inte behövas någon jättekampanj från RKU:s sida. Inte för att vi är arbetsskygga, alls inte. Utan för att de flesta svenskar, framförallt arbetarna, redan insett att valet behöver bojkottas.

Gå inte på överhetens snack att det är en demokratisk plikt att gå och rösta. I förhållande till en politisk utveckling som avvecklar den svenska demokratin och som flyttar makten till Bryssel, är det vår gemensamma plikt att inte rösta!

  • Bojkotta EU-parlamentsvalet!
  • Sverige ut ur EU!