Den borgerliga demokratins falskhet

Uttalande antaget av RKU:s sextonde kongress, 19-20 maj 2023, i Göteborg.

Sverige upphöjs ofta som ett av de mest demokratiska länderna i världen, fritt från korruption och repression. Detta stämmer inte. I Sverige finns korruptionen i det nyliberala systemet där högt uppsatta politiker studsar mellan positioner i politik och näringsliv som pingisbollar, samtidigt som de säljer ut offentligt finansierade verksamheter till sina vänner. På samma sätt regleras politiken helt av vad som är gångbart för näringslivet. Vi ska ingå i USA:s krigsallians Nato för att det gynnar vapenaffärer och kapitalistiska allianser, i det läget duger opinionsundersökningar lika väl som folkomröstningar för att avgöra vad folket vill. Att hålla en faktisk omröstning skulle ju ge motståndarsidan möjlighet att mobilisera.

När Sverige nu närmar sig Nato så krävs inskränkningar av yttrandefriheten, det ska inte få viftas med Kurdiska flaggor som upplevs misshagliga för vår nya allierade Turkiet. Samtidigt har också inskränkningarna av andra fri- och rättigheter haglat tätt de senaste åren. Vi har fått både en ny så kallad spionerilag såväl som inskränkningar i föreningsfriheten. Det ska alltså bli förbjudet att rapportera om uppgifter som kan skada Sveriges relation till allierade länder. Journalister som gör detta ska kunna straffas. Det ska alltså inte längre vara lagligt att under pressfriheten sprida sådana uppgifter som kan vara av allmänhetens intresse, t.ex. att vapen i strid mot gällande lagstiftning exporterats till krigförande länder, eller att USA begår krigsbrott. Det ska även gå att straffa de som inte har begått några brott, enbart för att de är medlemmar i organisationer som terrorklassats, eller i organisationer som sägs understödja sådan verksamhet. Men det är inte några begångna terroristbrott som någon ska dömas för, endast organisationstillhörighet. Att organisationer terrorklassas är ingen opolitisk handling, frihetskämpar döms ut som terrorister medans nazistorganisationer förblir lagliga.

Samtidigt drivs lagstiftning igenom i EU såväl som vår egen riksdag för att tillåta massövervakning av elektroniska kommunikationer. EU-förslaget, Chat control, innebär att alla mejl- och chattklienter ska bli skyldiga att övervaka innehållet som skickas och dela detta med polis. Detta ska ske för att skydda barn från övergrepp. Det svenska lagförslaget innebär att polisen utan brottsmisstanke ska få övervaka kommunikationer. Den lagstiftning som idag sägs skydda från pedofiler och gängkriminella kan imorgon användas för att övervaka politiska motståndare. Precis som den utökade kameraövervakningen lett till att polisen idag godtyckligt kan drönarövervaka stora områden under lång tid utan särskild brottmisstanke, så leder lagförslag likt dessa till att man öppnar dörrarna till ett avskaffande av all personlig integritet i kommunikationer. Övervakningslagstiftning kan endast utvidgas, den dras aldrig tillbaka. Allt snack från de parlamentariska partierna om politisk frihet, om medborgerliga rättigheter, visar sig vara dimridåer när inskränkningar krävs för att hålla samman ett sjunkande skepp.

Som kommunister vet vi att värna de demokratiska fri- och rättigheter vi har, de har arbetarklassen kämpat sig till, men de kan endast dras så långt som borgerligheten godkänner. I det hårdnande klimatet stramas dessa åt. Många säger att så länge man har rent mjöl i påsen så har man inget att oroa sig för. Men historien visar att alla försök att utmana överheten, oavsett om de faller inom lagens ramar, kommer bemötas med repression i form av lagstiftning och propagandaspridning. Det är bara när man gör motstånd som man märker av sina bojor, låt oss göra motstånd innan de cementeras! Den borgerliga demokratin är falsk!